Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseen uusia työntekijöitä

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on valinnut STEA-rahoitteiseen Järjestöt yhdessä muutokseen -hankkeeseen järjestökehittäjäksi YTM Sanna Ovaskaisen. Sannan tehtävänä on järjestöjen aseman edistäminen, osallistaminen ja tuki sote- ja maakuntauudistuksessa. Hän edesauttaa ja koordinoi maakunnassa toimivien järjestöjen muutostyötä, edistää järjestöjen keskinäistä verkostoitumista, muutosvalmiutta ja kumppanuutta kuntien ja maakunnan kanssa. Hän on myös mukana Lapin liiton maakunnallisen väliaikaishallinnon työryhmissä järjestönäkökulmaa tuoden.

Samaan hankkeeseen liittyvää digikehittäjän paikkaa voi hakea 11.8. asti. Digikehittäjän tehtävänä on lisätä järjestöjen ymmärrystä digipalvelujen merkityksestä ja niiden hyödyntämisestä sekä ohjata ja kouluttaa järjestötoimijoita digitalisaation saloihin kannustavasti ja osallisuutta unohtamatta. Hän kartoittaa digituen katvealueet Lapissa sekä kannustaa ja opastaa järjestöjä tukemaan jäseniään ja kohderyhmiään tietoyhteiskuntaan pääsemisessä ja siellä toimimisessa. Yhteistyö muiden digihankkeiden kanssa on oleellista.

Järjestöassistentiksi STEAn Paikka auki -ohjelman avustuksella on valittu KTM Anne Yläoja. Anne antaa osaamisensa yhdistykselle ja yhteistyökumppaneille mm. erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien organisoinnissa sekä yhteistyöjärjestöjen tukemisessa eri tavoin.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn