Lappilaiset


Lapin keskussairaalan aulatilassa sijaitseva järjestöjen infopiste Järjestötietovakka tarjoaa tietoa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tarjoamasta toiminnasta ja tuesta, sekä vapaaehtoistoiminnasta. Järjestötietovakassa on mahdollista esitellä yhdistyksen toimintaa sekä tarjota tukea LKS:n asiakkaille. Järjestöillä on nyt mahdollisuus varata infopiste käyttöönsä helposti ja vaivattomasti Lue lisää…


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on valinnut STEA-rahoitteiseen Järjestöt yhdessä muutokseen -hankkeeseen järjestökehittäjäksi YTM Sanna Ovaskaisen. Sannan tehtävänä on järjestöjen aseman edistäminen, osallistaminen ja tuki sote- ja maakuntauudistuksessa. Hän edesauttaa ja koordinoi maakunnassa toimivien järjestöjen muutostyötä, edistää järjestöjen keskinäistä verkostoitumista, muutosvalmiutta Lue lisää…


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry järjestää koulutusta Lapin yliopistolla ja etäyhteyksin kuntien luottamushenkilöille 29.-30.9.2017. Ohjelmaa perjantaina klo 13.00-17.00 sekä illanvietto ja lauantaina klo 9.00-13.00. Teemoina ovat Osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen sekä Uuden kunnan edellytykset ja haasteet palveluissa. Käsiteltäviä asioita ovat Lue lisää…


Kumppanuudesta voimaa -kirjassa kuvataan kokemuksellisesti ja analyyttisesti yhteiskunnalliseen aikaan ja muutoksiin kiinnittyvää, ajatonta järjestötoimintaa sekä kansallista ja kansainvälistä sosiaalipolitiikkaa. Artikkelikokoelma tarjoaa kiinnostavan katsauksen toimijoiden kumppanuuteen, yhteistyön kantavana voimana. Kirja julkaistaan Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivillä Levillä 7.-8.9.2017. Kirjan myyntihinta on Lue lisää…


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on perustettu vuonna 1952. Sen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen, sekä lisätä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Yhdistys Lue lisää…


Perinteikkäitä Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäiviä vietetään tulevana syksynä Levillä teemalla 65 vuotta lappilaista hyvinvointia.  Syyspäivät järjestetään 7.-8.9.2017 välisenä aikana Kokous- ja kongressikeskus Levi Summitissa. Luvassa on ajankohtaisia, asiantuntevia ja monipuolisia puheenvuoroja, verkostoitumista sekä yhteistä keskustelua. Tänä syksynä kuulemme puheenvuoroja Lue lisää…


Hyvä järjestötoimija tai aluekehityksen asiantuntija Lapin liitossa on toiminut järjestöneuvottelukunta ensimmäisen kauden. Uusi järjestöneuvottelukunta nimetään, kun uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus on valittu loka-marraskuun aikana 2017. Kun uusi maakunta käynnistyy 2019, päättää se osaltaan syksyllä nimettävän järjestöneuvottelukunnan jatkuvuudesta ja jäsenistä uudessa Lue lisää…


Osana Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoimaa ja Raha-automaattiyhdistyksen (nyk. STEA) rahoittamaa Oppilaitosyhteistyöhanketta (2013-2016) toteutettiin vuoden 2017 alkupuolella julkaistu ”Yhdessä oppien, asiantuntijuutta jakaen – Järjestöt ja oppilaitokset sosiaali- ja terveysalan koulutusta kehittämässä” -julkaisu (toim. Marika Ahola ja Tuula Myllykangas). Teoksessa kuvataan Lue lisää…


Lapissa valmistellaan asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuusmallia tulevaan Lapin sote:en. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johdolla on yhdessä monien toimijoiden kanssa työstetty ajatuksia ja ideoita osallisuusmallin pohjaksi. Tervetuloa kuulemaan tehdystä valmistelutyöstä ja kertomaan omia ajatuksia mallin eteenpäin viemiseksi. Keskustelutilaisuuteen ovat tervetulleita kokemusasiantuntijat, kehittäjäasiakkaat, Lue lisää…