Mitä kuuluu sote-uudistukselle?

  • 18 maakuntaa
  • 5 YTA aluetta
  • pelastustoimi mukaan
  • ei valinnanvapautta mukana
  • Järjestämistä ja tuottamista ei ole erotettu
  • erillisselvitykset (uusimaa, kuntien rooli palveluiden tuottajana)
  • STM vastaa strategisesta ohjauksesta ja THL operatiivisesta
  • 5 aluekoordinaattoria

Sote-uudistus tapahtuu tällä hallituskaudella ihminen edellä ja sisältöjen kehittämiseen keskittyen. Palveluita tullaan uudistamaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukeskus -ohjelman kautta. Tavoitteena ovat ihmislähtöiset peruspalvelut sekä seitsemän päivän hoitotakuu. Rakennetta uudistetaan niin, että järjestämisvastuu siirtyy uusille perustettaville maakunnille ja järjestämisvastuu koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastustointa.

Ohjelman rahoitus koostuu hallitusohjelmassa Tulevaisuuden sote-keskuksen alueellisille kehittämistoimille ja hoitotakuun kiristämiseen kohdennettuun rahoitukseen. Valtionavustuksina vuonna 2019 jaettavan rahoituksen kokonaissumma on noin 70 miljoonaa euroa. STM vahvistaa erikseen jaettavissa olevan enimmäiseuromäärän. Alueet voivat siis hakea rahoitusta kehittämiseen mutta alueelta ei voi tulla kuin yksi hakemus/hankekokonaisuus. Alueella on siis ensin sovittava siitä kuka tai ketkä hankekokonaisuutta hakevat. Toimeenpanovastuu ja -rooli siirtyy Sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) ja THL tulee palkkaamaan viisi aluekoordinaattoria tähän tehtävään. Pohjois-Suomeen saamme myös oman aluekoordinaattorin. Striimattuja alueiden infoja järjestetään 19.11. ja 17.12, joita voi seurata osoitteessa. 15.10. pidetyn alueiden infon tallenteeseen pääset täältä http://videonet.fi/stm/20191015/.

Jännityksellä seuraamme, kuka alueeltamme tätä rahoitusta tulee hakemaan ja uudistusta alueellisesti johtamaan. Järjestöjä pidämme asiasta ajan tasalla ja kaikkemme tehdään, että pääsemme mukaan myös tähän uudistuskierrokseen heti alusta alkaen.

 

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausunnot luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry antoi myös lausuntonsa. Lausunnon keskeinen sisältö:

• SOSTE pitää tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahventamista. Se on myös tosiasiallinen edellytys kustannusten kasvun hillitsemiselle.

• SOSTE korostaa järjestöjen osallisuuden vahvistamisen merkitystä kehittämishankkeissa. Avustuksen käyttämismahdollisuus järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kustannuksiin tulee varmistaa.

Koko lausuntoon voit tutustua täällä ja Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 – 2023 löytyy täältä.

Infograafit

Pyysimme kesän-syksyn aikana muutamalta keskeiseltä toimijalta sekä Lapin alueverkoston kautta tietoa lappilaisten yhdistysten vapaaehtoistoiminnasta osoittaaksemme ja tehdäksemme näkyväksi vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta. Oheiset infograafit on koottu saatujen vastausten perusteella. Infograafeja voi hyödyntää esim. yhteistyöneuvotteluissa kuntien kanssa yms. Infograafit kuva- tai pdf-muodossa saa meiltä pyydettäessä.Muokattu viimeksi: 18.11.2019