Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä avoinna digikehittäjän toimi

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on perustettu vuonna 1952. Sen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen, sekä lisätä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yhdistys on ylläpitänyt ja kehittänyt STEAn tuella eri yhdistysten ja järjestöjen verkostoyhteistyötä kehittävää ja toimintaedellytyksiä parantavaa sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistävää Järjestörakennetta. Lisäksi yhdistys hallinnoi STEAn tuella Järjestötieto järjestykseen -hanketta, jossa selvitetään järjestökenttää koskevia tiedontarpeita ja tuotetaan maakunnallista järjestötietoa.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä viisi palkattua työntekijää.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tarjoaa työntekijöilleen:

  • Monipuolisen ja innostavan työympäristön
  • Mahdollisuuden kehittämiseen
  • Laajan järjestökentän osaamisen tuen

 

Haemme

Digikehittäjää

STEA-rahoitteiseen Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeeseen 2017-2020. Työt alkavat syyskuussa 2017. Työsuhteen alkaminen riippuu kuitenkin STEAn rahoituksesta, jonka STM vahvistaa 6-7/2017.

Digitalisaatio järjestötoiminnassa on sinulle mahdollisuus. Lisäät järjestöjen ymmärrystä digipalvelujen merkityksestä ja niiden hyödyntämisestä sekä ohjaat ja koulutat järjestötoimijoita digitalisaation saloihin kannustavasti ja osallisuutta unohtamatta. Kartoitat digituen katvealueet sekä kannustat ja opastat järjestöjä tukemaan jäseniään ja kohderyhmäänsä tietoyhteiskuntaan pääsemisessä ja siellä toimimisessa. Teet yhteistyötä muiden digihankkeiden kanssa. Tunnistat helposti laajat viitekehykset järjestöjen näkökulmasta. Jaat osaamistasi ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Tunnet etäyhteysmahdollisuudet, yleisimmät verkkoalustat ja sosiaalisen median kanavat.

Työsuhteessa on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy sosiaalialan järjestöjä koskevan TES:n mukaan.

Edellytämme:

korkeakoulututkintoa, etusijalla tieto- ja viestintäteknologian osaaminen.

Odotamme Sinulta:

  • Järjestötoiminnan tuntemista
  • Valmiutta kouluttamiseen
  • Valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn sekä matkustamiseen
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa verkosto-osaamista
  • Innovatiivista ja vapaaehtoisia innostavaa työotetta
  • Sosiaali- ja terveysalan tuntemista
  • Sote- ja maakuntauudistuksen sekä viranomaisten tietojärjestelmien tunteminen katsotaan eduksi

 

Hakemukset palkkatoivomuksineen 11.8.2017 klo 15 mennessä sähköpostilla:
mervi.kestila(at)lapinsote.fi.

Lisätietoja (ei heinäkuussa) toiminnanjohtaja Mervi Kestilä p. 040 689 5910 tai puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen p. 0400 398 217


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn