Alueellisen ikäihmisten palveluneuvonnan kokeilutoiminta alkaa Länsi-Pohjassa syksyllä 2017

 

 

 

 

 

 

Länsi-Pohjassa halutaan helpottaa ikäihmisen sosiaali- ja terveyspalveluiden avun ja neuvonnan saantia. Lapin maakunnalle ollaan luomassa yhteistä ikäihmisten palveluneuvonta- ja ohjausmallia, jota pilotoidaan ensivaiheessa Länsi-Pohjan kuntien alueella (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Ylitornio). Ikäihminen tai hänen läheisensä saa apua joko soittamalla yhteiseen neuvontanumeroon, asioimalla verkkosivuilla tai käymällä alueellisissa lähipalvelupisteissä: Kemikammari, Keskuspuistokatu 1, ark. klo 9.00-15.30.  Tornio: Vanhuspalveluneuvonta, klo 8.00-10.00 ma-pe, Sairaalakatu 1. Keminmaa: Seniorineuvonta, Järventaustantie 20, to-pe klo 9.00-11.00. Simo: Senioripiste, Terveysasema, Varkkermontie 1, torstaisin klo 9.00-11.00, voit tulla ilman ajanvarausta. Ylitornio: ajanvarauksella kotihoidosta, voit asioida myös ilman ajanvarausta, Alkkulanraitti 4.

Viiden kunnan alueella toimiva yhteinen puhelinnumero otetaan käyttöön ikääntyvien palveluihin. Yhteydenotto on mahdollista puhelimitse, sekä myöhemmässä vaiheessa myös kuvapuhelinpalveluna ja chat-palveluna. Palveluneuvojat vastaavat puhelimeen ja viesteihin arkisin (ma-pe) klo 8.00-14.00. Käytössä on myös takaisinsoittopalvelu.

Lähipalvelupisteessä tai keskitetyssä palveluneuvonta ja -ohjauksessa asiakas ja palveluohjaaja pohtivat yhdessä avun tarvetta ja kokoavat asiakkaalle sopivat palvelut, joihin voi kuulua niin julkisia kuin yksityisiäkin palveluja. Asiakkaat osallistuvat myös tulevan mallin suunnitteluun. Asiakkaalta kerätään myös palautteita, jotka otetaan huomioon palveluja kehitettäessä.

Chat-palvelu mahdollistaa matalan kynnyksen yhteydenotot ikäihmisten sosiaali- ja terveys- palveluihin, auttaa oikeaan palveluun ohjautumisessa ja helpottaa asiakasta tiedon saamisessa. Chatissa palveluneuvojat ohjaavat asiakasta oikeiden palvelujen piiriin. Asiakas saa vastauksen kysymyksiin reaaliaikaisesti. Chatissa voit asioida yleisluontoisissa asioissa ja henkilökohtaisia asioita sisältävät asioinnit hoidetaan puhelimitse.

Lapin maakunnan yhteistä ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen mallia rakennetaan sosiaali- ja terveysministeriön ja sairaanhoitopiirien rahoittamassa Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa, joka on osa ikäihmisten kotihoitoa uudistavaa ja kaikenikäisten omaishoitoa vahvistavaa hallituksen I&O-kärkihanketta.

Järjestöjen palveluita kerätään myös Länsi-Pohjan alueelta. Järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoitten olisi hyvä ilmoittaa tiedot keskitetysti www.majakkatalo.fi sekä www.lappilaiset.fi sivustoille. Palveluneuvojat tulevat omien nettisivujen ja palveluhakemiston lisäksi käyttämään työssään myös näitä sivustoja. Tarkat tiedot järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoitten palveluista olisi hyvä olla helposti löydettävissä.

Lapissa valmistaudutaan tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Tarkoituksena on tehdä palveluista helposti saavutettavia, asiakkaiden tarpeisiin sopivia ja kustannusvaikuttavia.

Sosiaali- ja terveysministeriön I&O-kärkihanke ja sen osana oleva Toimiva kotihoito Lappiin -hanke kestävät syyskuuhun 2018 saakka. Palveluneuvonta ja -ohjausosion mallintamiseen osallistuvat Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Ylitornio, Rovaniemi, Sodankylä, Salla, Kemijärvi ja Enontekiö.

Lisätietoja:

Toimiva kotihoito Lappiin -hanke

kehittäjäsosiaalityöntekijä

Sirkka Nissi-Onnela

040 1451653

 

Toimiva kotihoito Lappiin -hanke

projektipäällikkö

Lahja Harju

040 3539481