Vuoden Kellokas 2017 – Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine

Kuvassa Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjola ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen.

Vuoden Kellokkaaksi on valittu Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine! 

Vuoden Kellokkaan valinnalla Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys haluaa nostaa esille sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen suunnitelmallisen kehittämisen, laaja-alaisen ja pitkäjänteisen sidosryhmäyhteistyön paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen ja virastojen kanssa, toiminnan merkityksen lappilaisen hyvinvoinnin edistämisessä sekä uusien toimintamallien ja käytäntöjen luomisessa. Vuoden Kellokas on johdonmukaisesti toiminnallaan edistänyt sektorirajat ylittävää yhteistyötä olemalla mm. aktiivisesti mukana tulevan sote-uudistuksen tuottamissa sote-alueiden ja tuotantoalueiden yhteistyörakenteissa.

Tänä vuonna 35-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine on tieteellinen oppiala, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta. Sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu vakiintuneeseen sopimuspohjaiseen yhteistyöhön. Sosiaalityön koulutuksen laatutyöstä osoituksena on mm. se, että sosiaalityö on valittu kolme kertaa valtakunnallisesti yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi. Pohjoinen sijainti, tiivis suhde sosiaalialan eri käytännön toimijoihin sekä valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin koordinointi tekevät sosiaalityön oppiaineesta omaleimaisen opetus- ja tutkimusyksikön. Oppiaineen vastuulla on ollut myös viimeisimmän Lapin yliopiston peruskoulutuksen auditointivaatimusten läpäiseminen.

Sosiaalityön koulutuksessa ja sen suunnittelussa keskeisessä roolissa ovat laadukkuuden varmistaminen teorian, käytännön ja tutkimuksen yhdistämisen kautta, suunnittelun kiinnittäminen yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niiden ennakointiin sekä uudenlaisiin osaamistarpeisiin ja tiedon tuottamiseen vastaaminen. Opinnoissa teoria ja käytäntö nivoutuvat sulavasti toisiinsa. Lisäksi opintoihin sisältyy käytännön opiskelua.

Oppiaineen opintosuunnitelmia, opetusmuotoja ja tutkintorakenteita kehitetään monitoimijaista verkostoa hyödyntäen, joka kattaa opettajien lisäksi opiskelijat, tutkijat ja työelämän edustajat. Suunnittelua tukee myös kiinteä yhteistyörakenne eri sosiaalityön ammattilaistahoihin. Suunnittelun laadukkuutta vahvistaa niin ikään kansainvälinen yhteistyö.

Lapin yliopistossa sosiaalityön koulutus ja tutkimus ovat vahvasti liittyneet käytännön sosiaalityön haasteisiin ja tiedontuotannon tarpeisiin. Järjestöyhteistyötä on tehty mm. Oppilaitosyhteistyöhankkeen kautta ja tätäkin kautta sosiaalityön oppiaine on toiminut omalla sektorillaan edelläkävijänä yhteistyön rakentamisessa järjestöjen kanssa.

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn