Järjestökehittäjäksi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseen

Haemme järjestökehittäjää

STEA-rahoitteiseen Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeeseen 2017-2020. Työ alkaa heti, kun mahdollista.

Toimit työparina jo hankkeessa työskentelevälle järjestökehittäjälle. Digitalisaatio järjestötoiminnassa on sinulle mahdollisuus. Lisäät järjestöjen ymmärrystä digipalvelujen merkityksestä ja niiden hyödyntämisestä sekä ohjaat ja koulutat järjestötoimijoita kannustavasti ja osallisuutta unohtamatta. Kannustat ja opastat järjestöjä tukemaan jäseniään ja kohderyhmäänsä tietoyhteiskuntaan pääsemisessä ja siellä toimimisessa. Tunnistat helposti laajat viitekehykset järjestöjen näkökulmasta. Jaat osaamistasi ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Tunnet etäyhteysmahdollisuudet ja sosiaalisen median kanavat.

Työtä tehdään koko Lapin alueella. Työsuhteessa on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy sosiaalialan järjestöjä koskevan TES:n mukaan.

Edellytämme: tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja ajokorttia.

Odotamme sinulta:

  • Järjestötoiminnan tuntemista
  • Valmiutta kouluttamiseen
  • Valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn sekä matkustamiseen
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa verkosto-osaamista
  • Innovatiivista ja vapaaehtoisia innostavaa työotetta
  • Sote- ja maakuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveysalan tunteminen katsotaan eduksi

Hakemus palkkatoivomuksineen sekä CV torstaihin 29.3.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla: mervi.kestila@lapinsote.fi

Lisätietoa arkisin: toiminnanjohtaja Mervi Kestilä p. 040 689 5910 tai puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen p. 0400 398 217


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on perustettu vuonna 1952. Sen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen, sekä lisätä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yhdistys on ylläpitänyt ja kehittänyt STEAn tuella eri yhdistysten ja järjestöjen verkostoyhteistyötä kehittävää ja toimintaedellytyksiä parantavaa sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistävää Järjestörakennetta. Lisäksi yhdistys hallinnoi STEAn tuella Järjestötieto järjestykseen -hanketta, jossa selvitetään järjestökenttää koskevia tiedontarpeita ja tuotetaan maakunnallista järjestötietoa.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä kuusi palkattua työntekijää.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tarjoaa työntekijöilleen:

  • Monipuolisen ja innostavan työympäristön
  • Mahdollisuuden kehittämiseen
  • Laajan järjestökentän osaamisen tuen


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn