Tukiryhmät sotevalmistelun asiantuntijatyöryhmille

Hyvä yhdistystoimija,

sotevalmistelun asiantuntijatyöryhmät nimettiin 11.4.2018. Kokoamme nyt järjestöistä tukiryhmiä asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn. Ilmoita tällä lomakkeella, missä tukiryhmässä (voi olla useammassakin) yhdistyksesi haluaa olla mukana sekä osallistuvan henkilön yhteystiedot?  Vaihtoehtoja ovat:

 1. Lapsi- ja perhepalvelut
 2. Sote-Keskus
 3. Suun terveydenhuolto
 4. Aikuisten palvelut
 5. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 6. Vammaisten palvelut
 7. Lääkinnällinen kuntoutus
 8. Ikäihmisten palvelut
 9. Päivystys ja ensihoito
 10. Erikoissairaanhoito
 11. Sote-palveluiden digitalisaatio

Tukityöskentely tulee todennäköisesti tapahtumaan siten, että kunkin tukiryhmän tapaamisia järjestetään noin kerran kuukaudessa, pari tuntia kerrallaan, joko kasvotusten ja/tai etäyhteydellä. Työstettävien asioiden kommentointi on mahdollista myös sähköpostilla tai muuten sähköisesti, mikäli ei pääse osallistumaan tapaamiseen. Asiantuntijatyöryhmät tuottavat asioita tukiryhmille työstettäväksi ja kommentoitavaksi. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys koordinoi tukiryhmien työskentelyä ja välittää työstetyt asiat sotevalmisteluun.

Lisätietoja:

Tanja Sälevä, tanja.saleva@lapinsote.fi, 040 164 6696

Mervi Kestilä, mervi.kestila@lapinsote.fi, 040 689 5910


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn