Haluatko mukaan sote-valmistelun tukiryhmään?

Hyvä yhdistystoimija,
sote-valmistelun asiantuntijatyöryhmät nimettiin huhtikuussa ja ne ovat käynnistäneet työskentelynsä. Asiantuntijatyöryhmissä on myös järjestö-asiantuntijoita, joiden työhön olemme koonneet muista järjestöistä tukiryhmiä. Tukiryhmät ovat avoimia ja mukaan tuleminen on edelleen mahdollista. Ilmoita tällä lomakkeella, missä tukiryhmässä (voi olla useammassakin) yhdistyksesi haluaa olla mukana sekä osallistuvan henkilön yhteystiedot? Vaihtoehtoja ovat:
1. Lapsi- ja perhepalvelut
2. Sote-Keskus
3. Suun terveydenhuolto
4. Aikuisten palvelut
5. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
6. Vammaisten palvelut
7. Lääkinnällinen kuntoutus
8. Ikäihmisten palvelut
9. Päivystys ja ensihoito
10. Erikoissairaanhoito

Tukiryhmien tarkoitus on työskennellä asiantuntijatyöryhmään kuuluvan järjestöjäsenen johdolla, hänen tukenaan ja hänen tuomien asioiden parissa. Tukiryhmä on siis luonteeltaan työskentelevä, ei pelkästään tiedottava.
Kukin tukiryhmä sopii keskenään, millä tavalla kokoontuu ja työstää asioita. Koolle kutsuja (asiantuntijatyöryhmän jäsen) kutsuu tukiryhmänsä kokoon, jossa sovitaan yhteisesti etenemisestä.
Tukiryhmän on tarkoitus auttaa ja tukea järjestöstä tulevan asiantuntijatyöryhmän jäsenen työtä sotevalmistelussa.
Tukiryhmään voi tulla myöhemminkin mukaan, sanaa voi levittää myös verkostoissanne.

Lisätietoja:
Tanja Sälevä, tanja.saleva@lapinsote.fi, 040 164 6696