Kilpailu: Kerro tai kuvaa maaseudun arkea!

 

Millaista on elämä suomalaisella maaseudulla? Mistä hyvinvointi sekä hyvä ja turvallinen arki rakentuvat? Miten maaseutu asuinympäristönä vastaa näihin edellytyksiin? Miten maaseudun elinympäristöihin kytkeytyvät tekijät kuten luonto, sijainti ja yhteydet, palvelu- ja työpaikkarakenne ja yhteisöllisyyden muodot vaikuttavat arkesi kulkuun ja omaan käsitykseesi hyvästä elämästä? Osallistu kilpailuun ja kerro kuvin tai sanoin, millaista on asua ja elää maaseudulla.

Kirjoittamisen tai kuvaamisen tulokulma ei ole rajattu. Kerro tärkeäksi kokemastasi näkökulmasta. Voit kirjoittaa esimerkik­si, millaista on lapsen, nuoren, lapsiperheen, työssä käyvän, työttömän tai ikäihmisen arki maaseudulla. Tai teemoista kuten luonnon merkitys, palvelujen toimivuus, kulkeminen, työ, har­rastukset, sosiaaliset verkostot ja yhteisöllisyys.
Voit kuvata maaseudun arkea ajallisesti joko pidemmän aikavälin kertomuksena tai kuvaamalla, millainen on yksi päivä maaseudulla. Mikäli kirjoittaminen ei ole mieluinen kertomisen tapa, voit osallistua myös kuvin. Voit piirtää, valokuvata tai tehdä YouTube-videon.

 

TARKOITUS

Päätöksenteko ja palvelujen suunnittelu tarvitsevat asiantun­tija- ja konsulttipuheen rinnalle myös maaseudun asukkaan äänen. Kilpailulla pyritään vastaamaan tähän tietotarpeeseen.
Kilpailulla kerätään ruohonjuuritason tietoa maaseudun arjes­ta, hyvinvoinnin ulottuvuuksista, palveluiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Kerättyä tietoa hyödynnetään Itä-Suomen yliopistossa tehtävässä maaseutututkimustyössä sekä maa­seutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston asiantuntijatyössä.

 

OSALLISTUMINEN

Voit osallistua anonyymisti tai yhteystiedoilla, mikäli haluat osallistua 500 e palkinnon jakoon. Liitä kuitenkin mukaan seuraavat taustatiedot: ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja ammat­ti. Kilpailun arviointiraadin muodostavat Mari Kattilakoski ja Maarit Sireni Itä-Suomen yliopistosta sekä tietokirjailija Arja Jämsen. Henkilötietoja ei yhdistetä aineiston käsittelyyn eikä julkaisuun. Kirjoitukset, kuvat tai videot voi toimittaa 30.6.2018 mennessä:

sähköpostitse: mari.kattilakoski@uef.fi tai maarit.sireni@uef.fi

postitse: Maaseudun arki -kilpailu, Karjalan tutkimuslaitos, PL 111, 80101 Joensuu.

Huomioithan, että lähetettyjä materiaaleja ei palauteta ja osallistumalla kilpailuun annat yllä mainituille tutkijoille ja Maaseutupolitiikan verkostolle (Maaseutupolitiikan neuvosto, sihteeristö, verkostot) käyttöoikeuden tekstiin, kuviin tai videoi­hin. Kuvamateriaalia ja lainauksia tekstistäsi voidaan hyödyntää ja julkaista tutkimustarkoituksessa sekä aiheeseen liittyvässä viestinnässä esimerkiksi Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla sekä painetuissa tietoaineistoissa. Kilpailun järjestäjinä ovat Itä-Suomen yliopiston Karjalan tut­kimuslaitos, Suomen Kylät ry ja Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto.

 

Kirjoituskilpailun kutsu


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn