Tunnista väkivalta lähisuhteessa -hankkeen esitteet ja muu materiaali työkaluksi

 

Lähisuhdeväkivallan uhrien on haasteellista tunnistaa ja tiedostaa lähisuhdeväkivaltaa omassa arjessaan, koska heillä ei välttämättä ole tietoa siitä, mitä väkivalta on. Usein väkivallaksi mielletään vain fyysinen pahoinpitely. Väkivalta voi kuitenkin kietoutua vuorovaikutussuhteeseen erilaisin pakottamisen tai hyväksikäytön muotoina.

Mikäli lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa ei tunnisteta, vanhemman ja lapsen vuorovaikutus kärsii. Väkivallan uhri käyttää voimavaransa omassa arjessa selviytymiseen, ei lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Lähisuhdeväkivalta tai sen uhka ovat traumaattisia kokemuksia, joista toipumisen ehtona usein on ammattilaisen tarjoama apu. Monikanavaisesti tarjolla oleva tieto sekä tukea tarjoavien tahojen yhteystietojen näkyvyys madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä.

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n, yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa toteuttaman ja oikeusministeriön rahoittaman Tunnista väkivalta lähisuhteessa -hankkeen tavoitteena oli tuottaa esite- ja tiedotusmateriaalia lähisuhdeväkivallan ilmiöstä. Materiaali on sekä kansalaisten että viranomaisten käyttöön tarkoitettu työkalu väkivallan tunnistamisessa ja avun saamisessa. Materiaalin on suunnitellut ja tuottanut TaM Tanja Havela.

Hankkeessa tehtiin muun muassa esite, kirjanmerkki sekä kortti suomeksi, koltansaameksi, inarinsaameksi, pohjoissaameksi ja englanniksi. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa alla olevien linkkien kautta:

Esite suomeksi

Esite englanniksi

Esite inarinsaameksi

Esite koltansaameksi

Esite pohjoissaameksi

Esite arabiaksi

Kirjanmerkki suomeksi

Kirjanmerkki englanniksi

Kirjanmerkki inarinsaameksi

Kirjanmerkki koltansaameksi

Kirjanmerkki pohjoissaameksi

Kortti suomeksi

Kortti englanniksi

Kortti inarinsaameksi

Kortti koltansaameksi

Kortti pohjoissaameksi

Some-esite suomeksi

Some-esite englanniksi

Some-esite inarinsaameksi

Some-esite koltansaameksi

Some-esite pohjoissaameksi

 

Lisäksi materiaalia voi hyödyntää digitaalisessa työskentelyssä osoitteesta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/yhdistys/hankkeet/#1513252181350-d07a865a-207a

 

Lisätietoja:

Arja Kilpeläinen, 040 5300 364

arja.kilpelainen[at]lapinensijaturvakoti.fi

 

Kaija Salmirinne, 0400 891 026

kaija.salmirinne[at]lapinensijaturvakoti.fi