Meitä on yli puoli miljoonaa

Meitä on yli puoli miljoonaa

Järjestökehittäjän blogi        Kun meitä on jo yli puoli miljoonaa – entä sitten?

 

Heinäkuussa helteiden hemmotellessa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön tilaama Sydänliiton pääsihteeri Tuija Braxin tekemä selvitys mm. siitä, mitä soteuudistus toisikaan tullessaan. Raportin perusteella ilmassa leijuu varoittelun merkkejä, ei ihan punaisia kortteja mutta keltaisia enenevässä määrin, näin jalkapallotermein esitettynä.

Olemme menossa kohti tilannetta missä suuretkaan järjestötoimijat; kuten SPR, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, eivät tiedä mitä tapahtuu järjestöjen rahoitusmahdollisuuksille. Turvataanko rahoitus vai ei?

Uhkana on myös, että pienemmät sotealan järjestötoimijat joutuvat laittamaan niin sanotusti lapun luukulle, maakuntien aloittaessa kaavaillusti toimintansa 2021.

Kuten tiedämme, meitä toimijoita on iloisen kirjava ja laaja joukko. Osa toimii ainoastaan vapaaehtoistoimin. Osalla puolestaan on työllistettynä vankka ammattilaisten joukko ja he sitten tuottavat markkinaehtoisia palveluita. Sitten on vielä toimijoita, joissa nämä kaksi elementtiä on yhdistetty. Joka neljäs suomalainen kuuluu johonkin sosiaali- ja terveysalan järjestöön. Erityisesti alueelliset katvealueet katetaan järjestöjen toiminnan avulla. On matalan kynnyksen paikkoja, joista hakea apua. On saatavilla vertaistukea tai sitten ohjataan näiden toimijoiden pariin esimerkiksi terveyskeskusten kautta. Ihmisestä pitää ottaa koppi ennen kuin hän päätyy kalliiden terveyspalveluiden piiriin tai syrjäytymisen polku on alkanut. Elämän kirjoon kuuluvat moninaiset kriisit ja haasteet saavat hyvin usein vastauksen ja tuen järjestöjen kautta.

Kun ajatellaan hetki tulevaa maakuntauudistusta, se tuo mukanaan muutoksen, jossa vapaaehtoistyöhön perustuva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää yhä kunnille mutta maakunnalle siirtyy palveluntuotanto. Nythän ne molemmat ovat kunnan vastuulla.

Mitä tapahtuu, kun maakunnalle ei ole (ainakaan vielä) kirjattu lakisääteistä velvoitetta, esimerkiksi rahoittaa yleishyödyllisiä järjestöjä? Maakunnalla tulee olemaan vain velvollisuus tehdä yhteistyötä.

Yhä enemmän järjestöjen kautta tulee huolestuneella sävyllä varustettua viestiä, kiinnostaako kuntaa jatkossa vapaaehtoistoimintaan perustuvan järjestötyön toiminta-avustukset ja näiden järjestöjen taloudellinen tukeminen. Nythän on jo huomattu, että kuntien jakamat järjestöavustukset ovat pienentyneet tai jopa kokonaan lakanneet. Tämäkin lisää ennestään pelkoa järjestökentällä siitä, mitä tapahtuu soteuudistuksen jälkeen, erityisesti pienillä toimijoilla, joiden elinehto kunnan avustus on.

Jossain on tullut vastaan lausahdus ”Heikot sortuu elontiellä, jätkä sen kuin porskuttaa”. Tässä yhteydessä näin ei saa tapahtua, varsinkaan vapaaehtoistoimintaan perustuvien järjestöjen suhteen.

Me uskomme, että jatkossakin tarvitaan yhä järjestöjä, vapaaehtoistoimijoita ja palveluntuottajia. Nyt on aika nostaa järjestötoimijan kissan häntä ylös ja alkaa voimakkaasti tuomaan esille osaamista SEKÄ myös sitä, että muutokseen on valmistauduttu ja uudistukseen ollaan valmiita. Ainoastaan siitä ei ole kysymys, ollaanko valmiita soteen. vaan ollaanko valmiita siihen, että kunta- ja maakuntarakenteet laitetaan uusiin puikkoihin. Pitää olla myös valmiina siihen, että haastamme tulevat rakenneuudistukset, vaadimme että järjestöjen rooli ja siihen liittyvä tukeva toimintamalli on sisäänkirjoitettuna hallintorakenteisiin niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Jos siihen tukea tarvitaan, sitä myös saa.  Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen rooli tukea järjestöjä Lapin maakunnan alueella tulee tässä esille. Haastakaa meitä, haastakaa kuntaa, osallistukaa vaikuttamisen mahdollisuuksiin alueella, korostakaa järjestönne toimintojen tärkeyttä ja niiden säilymistä omalla paikkakunnalla.

 

 

Blogissa viitattuihin HS:n artikkeliin ja selvitysmiehen raporttiin linkit alla:

Puoli miljoonaa suomalaista toimii vapaaehtoisena sotealan järjestöissä – soteuudistus ei kuitenkaan takaa järjestöjen toiminta-avustuksia

Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Selvitysmiehen raportti

 

Vanhat blogitekstit ovat luettavissa osoitteessa http://lapinjarjestoistahyvaapaivaa.blogspot.com/