Lappilaiset realistisia tulevaisuuden suhteen

Lappilaiset realistisia tulevaisuuden suhteen

Lappilaiset realistisia tulevaisuuden suhteen 

 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat kiersivät kaikki Lapin 21 kuntaa touko-kesäkuussa 2018 ja tapasivat UUSI LAPPI -teemalla noin pari tuhatta lappilaista. Asukkaiden, henkilöstön ja päätöksentekijöiden kanssa keskusteltiin tulevasta uudistuksesta. Lappilaiset pääsivät myös vaikuttamaan tulevaan palvelulupaukseen osallistumalla haastatteluun tai vastaamalla kyselyyn. Keskusteluista ja kyselystä esiin nousseista aiheista on nyt tehty yhteenvedot, jotka ovat kaikkien käytettävissä. 

 

“Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoilla oli ilo haastatella 400 lappilaista touko-kesäkuussa 2018 tulevan maakunnan palvelulupauksen valmistelua varten. Saimme todella hyödyllistä tietoa lappilaisten suhtautumisesta palveluiden tuottamiseen. Haastattelu oli myös hyvä keino päästä juttusille lappilaisten kanssa ja tutustua arkeen eri puolilla laajaa maakuntaamme”, kertoo Lapin maakuntauudistuksen sote-muutoskoordinaattori Miia Palo. 

 

Kiertue otettiin hyvin vastaan kaikissa kunnissa. Kunnissa kokeiltiin erilaisia asukas- ja asiakasosallisuuden keinoja, eikä tapaamisiin menty valmiiden puheenvuorojen kanssa. Muun muassa kirjastoissa, kaduilla ja kauppojen auloissa juteltiin asukkaiden kanssa maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä siihen liittyvistä huolista ja toiveista. Spontaanien kohtaamisten lisäksi kunnissa järjestettiin yleisiä keskustelutilaisuuksia esimerkiksi valtuustosaleissa. Keskusteluissa esiin nousseet aiheet on koottu yhteen Lapin maakunnan verkkosivuille sekä koko maakunnan että eri seutukuntien näkökulmista.  

 

Saamenkielisissä vastauksissa (5) esiin nousi huoli saamenkielisten palvelujen säilymisestä sote- ja maakuntauudistuksessa. Etenkin ikäihmisten ja lapsiperheiden saamenkielisillä palveluilla on suuri merkitys saamelaisten hyvinvoinnille ja niitä pitäisi tarjota lisää. Osa saamelaisista vastasi kyselyyn suomeksi. 

 

Poimintoina tapaamisista ja palvelulupauskyselystä voidaan nostaa esiin seuraavia asioita: 

1.       Lappilaiset ajattelevat muutokseen liittyvistä asioista vastuullisesti, kustannustietoisesti ja realistisesti. Toiveet eivät ole kohtuuttomia. Pelkoja on siitä, mitä käy nykyisille palveluille.  

2.       Lappilaisia huolestuttaa palveluiden keskittäminen suuriin asutuskeskuksiin, jolloin omaan kuntaan ei jää enää terveyspalveluita. 

3.       Digivaihtoehdon käyttämiseen ei ole asenteellisia esteitä. Palvelulupauskyselyn mukaan kaikissa ikäluokissa yli puolet vastaajista koki voivansa käyttää digipalveluita tulevaisuudessa. Huolta aiheuttivat digipalveluiden käytettävyys sekä toimimattomat tai puuttuvat nettiyhteydet. Laitteiden ja yhteyksien toimivuus pitää varmistaa ja palveluiden käyttäminen tehdä tarpeeksi yksinkertaiseksi. 

4.      Osallistavilla menetelmillä saatiin aikaan positiivisia kohtaamisia. Varsinaisen tilaisuuden jälkeen asukkaat halusivat jäädä usein keskustelemaan valmistelijoiden kanssa. Myös valmistelijat toivoivat lisää vastaavanlaisia keskusteluja. 

Kerättyä aineistoa käytetään muun muassa Lapin maakunnan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelussa. Myös asiantuntijatyöryhmien työ ja alueelliset strategiat, kuten Lappi-sopimus, otetaan palvelustrategian ja -lupauksen valmistelussa huomioon. Ensimmäinen versio palvelulupauksesta tulee kaikkien lappilaisten kommentoitavaksi loppuvuonna 2018. Kannattaa siis ottaa kantaa ja vaikuttaa tulevien palveluiden suunnitteluun! 

 

Kiertueet Lapissa eivät jää tähän. Valmistelijat kiertävät jatkuvasti maakuntaa omien teemojensa tiimoilta ja hyödyntävät maakunnasta kertyvää materiaalia työssään. Myös ensimmäisten maakuntavaalien alla on tarkoitus järjestää kohtaamisia eri puolilla Lappia.  

 

 

Lisätietoja: 

Palvelulupauskyselyn yhteenveto 

Yhteenveto kuntakierroksen keskusteluista  

Seutukuntakohtaiset yhteenvedot  

 
Sote-muutoskoordinaattori Miia Palo 
miia.palo(at)lapinmaakunta.fi 
p. 040 653 2728 

 

Osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola 
jukka.hakola(at)lapinmaakunta.fi 
p. 040 665 1443