Lapin kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön kartoitus on valmistunut

Lapin kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön kartoitus on valmistunut

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke kartoitti ensimmäistä kertaa vuoden 2018 aikana Lapin kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Kartoitus suoritettiin pääasiassa kasvokkain tai puhelinhaastatteluin niille kunnissa työskenteleville virkamiehille, joiden toimenkuvaan järjestöyhteistyö kuuluu tai jotka vastaavat kunnan hyvinvointikertomustyöstä.

Kartoituksesta saatiin vastauksia mm. kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön organisoinnista, järjestöyhdyshenkilöiden määrästä Lapin kunnissa, kuntien järjestöille tarjoamista tiloista sekä kuntien tarjoamista avustuksista järjestöille.

Kartoituksesta nousi esiin kuntiin nimettyjen järjestöyhdyshenkilöiden vähäinen määrä sekä kuntien ja järjestöjen yhteistyön hajautuneisuus toimialakohtaisesti. Järjestöille myönnettyjen avustusten ja tukien määrä vaihtelee niin tilojen maksuttomuuden kuin myönnettävien avustusmäärien suhteen. Kunnat kutsuvat järjestöjä yhteistyötapaamisiin pääasiassa tapauskohtaisesti tai teemaan liittyen. Lähes kaikki kunnat ovat järjestäneet edes jonkinlaisia tapaamisia järjestöjen kanssa mutta systemaattisia käytäntöjä järjestötapaamisille ei ole. Vain yhdessä Lapin kunnassa on tehty yhteistyöasiakirja kunnan ja järjestöjen välille.

Kartoituksen perusteella suurimmassa osassa kuntia kansalaisilta sekä myös järjestöiltä kerättyä tietoa hyödynnetään kunnan hyvinvointikertomuksissa- tai suunnitelmissa. Kunnissa on monipuolisia osallisuuden rakenteita mutta osallisuusasioiden vastuu on hajautunutta useille toimialoille. Lähes jokaisen kunnan nettisivuilta löytyy tietoa järjestöjen toiminnasta ja asiakkaita ohjataan järjestöjen toimintaan.

Kartoitus toistetaan jälleen vuoden 2019 aikana.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä- hanke kuuluu kolmevuotiseen sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100-v juhlavuoden avustusohjelmaan Järjestöt 2.0 mukana muutoksessa ja on yksi 18:sta maakunnallisista hankkeista.

Katso kartoituksen yhteenveto: Kartoituksen 2018 yhteenveto

 

Lisätietoja:

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tanja Sälevä
Järjestökehittäjä
P. 040 164 6696

Anne-Marie Haavikko
Järjestökehittäjä
P. 040 861 1156