Kysely kunnille ja sidosryhmille

Kysely kunnille ja sidosryhmille

Hyvä Vastaanottaja!

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 15.10.2018 hyväksynyt Lapin maakuntaohjelman 2018–2021 (Lappi-sopimus) toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019–2020.

Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 toteutus jatkuu sekä Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman että kansainvälisten rahoitusohjelmien toteuttamisessa vuoteen 2023 saakka. Uusia hankkeita rahoitetaan edelleen ja Lapin toimijoille suunnattavaa rahoitusta on käytettävissä melkein kaikissa rahastoissa (erityisesti EAKR, ESR, Interreg V A Pohjoinen). Rahoitusohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on jo edennyt siihen, että ohjelmia määrittävää EU-lainsäädäntöä viimeistellään ja Suomen kansallinen ohjelmatyö on käynnistynyt. Rakennerahastojen (EAKR, ESR) ohjelmasisältöjä määritellään kevään 2019 aikana.

Tarvitsemme nyt Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa täydentäviä tietoja rakennerahasto-ohjelman 2014–2021 toteuttamisen sekä uuden EU-ohjelmakauden rahoitusohjelmien 2021–2026 valmistelun tueksi: Lapin liitto kartoittaa kokonaiskuvaa tulevista kehittämis- ja investointihankkeistanne vuoteen 2023 saakka.

 Pyydämmekin teitä vastaamaan tulevia kehittämistoiminnan rahoitustarpeita kartoittavaan kyselyyn. Hankkeiden, niin kehittämis- kuin investointihankkeiden, aiheet voivat liittyä mm. yritysten kehittämiseen, yritysten toimintaympäristöihin, kuntien elinvoimaan, työllisyyteen, koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen, sosiaaliseen osallisuuteen, kansainvälistymiseen, rajat ylittävyyteen, kestävyyteen sekä vähähiilisyyteen. Tiedot näistä suunnitteilla olevista, käynnissä olevan ohjelmakauden rahoitusohjelmiin tarkoitetuista hankkeista sekä niiden rahoitustarpeista, voitte toimittaa Lapin liitolle vastaamalla 7.3.2019 klo 16:00 mennessä oheisessa linkissä olevaan kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/NCM5YLF.

Kysely kunnille ja sidosryhmille Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelman tietojen täydentämisestä rakennerahasto-ohjelman 2014-2021 toteutumisen sekä uuden EU-ohjelmakauden rahoitusohjelmien valmistelun tueksi on liitteenä (pdf-versio).

Lappi-sopimus – maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2020

Rakennerahastokausien tarpeiden selvitys 

Toimeksiannon saaneena,

Ystävällisin terveisin,

Laura Enbuska-Mäki
Ma. asiantuntijatehtävät/kunta-asiantuntija ja strategiapäällikön sijainen
laura.enbuska-maki@lapinliitto.fi
040 757 3268
Lapin liitto