Hanketukea yhdistyksille Rajaseutu ry:n toiminta-alueen Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin kunnissa

Hanketukea yhdistyksille Rajaseutu ry:n toiminta-alueen Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin kunnissa

Rajaseutu ry on 95 vuotta vaikuttanut aatteellinen yhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rajamaakunnat. Tavoitteenamme on yhdistyksen voimavarat huomioon ottaen vaikuttaa siihen, että rajaseudun asukkailla ja kehityksellä olisi mahdollisimman hyvä tulevaisuus. Tärkein kohderyhmämme ovat rajaseudun nuoret, joille olemme kohta 70 vuotta myöntäneet opintoapurahoja, nykyään 2. asteen opiskelijoille, keskimäärin 150 apurahaa vuodessa.

Uudella hanketuellamme haluamme tukea rahallisesti toiminta-alueemme yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen organisoimia hankkeita, jotka kohdistuvat nuorten aktivointiin tai vanhusten kotona selviytymiseen. Tänä vuonna osoitamme tukemme Pohjois-Pohjanmaan kuntien: Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi ja Vaala sekä Itä-Lapin kuntien: Salla, Kemijärvi, Savukoski, Pelkosenniemi ja Posio vapaaehtoistoimijoille.

Hanketukea myönnetään toiminnalle, joka myötävaikuttaa nuorten pääsyyn työelämään tai edistää nuorten omaa yritys-, harrastus- tai vapaaehtoistoimintaa ja sitouttaa näin heitä kotiseudulleen. Hanketukea myönnetään myös toiminnalle, joka tukee vanhusten kotona selviytymistä esimerkiksi ennakoivin toimin kuten vanhusten kuntoa ylläpitävät liikuntahankkeet, digiratkaisuja hyödyntävät ja  niiden käyttöön kouluttavat hankkeet tai vanhusten yksinäisyyden lievittäminen erilaisin aktivointi- tai yhteydenpitoratkaisuin. Hanketukea voi käyttää myös isomman (Leader- tai vastaava) hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

Hakuaika on 1.2. – 15.3.2019. Päätökset tuettavista hankkeista Rajaseutu ry:n hallitus tekee huhti-/toukokuun vaihteessa. Hanketukeen on varattu yhteensä runsaat 10.000 euroa.

Hakemus ja ohjeet

 

Vuoden rajaseututeko/rajaseututoimija 2019

Jaamme tänä vuonna myös Vuoden rajaseututeko ja Vuoden rajaseututoimija    -tunnustukset yllä mainituista kunnista kotoisin oleville vapaaehtoistoimijoille.
Palkinnoilla haluamme tuoda lisää näkyvyyttä yhdistysten ja vapaaehtois-järjestöjen työlle ja saavutuksille ja nostaa esiin hyvää toimintaa ja toimijoita.
Ehdotuksia voi tehdä 31.5.asti. Palkitseminen tapahtuu myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa kesällä/syksyllä.

Hakulomakkeet ja lisätiedot yhdistyksen nettisivulta www.rajaseutu.fi tai yhdistyksen toimistosta puh. 010 271 6400.

Esitys Rajaseutu ry:n tunnuspalkinnon saajaksi