Ehdota Tehemä pois -vapaaehtoistyön palkinnon saajaa

Ehdota Tehemä pois -vapaaehtoistyön palkinnon saajaa

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ehdotukset palkinnon saajaksi perusteluineen lähetetään 31.3.2019 mennessä sähköpostitse järjestöneuvottelukunnan sihteerille Mervi Kestilälle, mervi.kestila@lapinsote.fi. Lomake liitteenä. Voit ilmoittaa myös tästä linkistä. Palkinto luovutetaan 17.5.2019 maakunnallisen järjestöfoorumin yhteydessä.

Lisätietoja antavat puheenjohtaja Hilkka Halonen puh. 040 721 0590 ja Mervi Kestilä puh. 040 689 5910.

Esite

Hakulomake