Indikaattoreista isot linjat, paikallistiedosta syvyyttä näkemyksiin – Näin Lappi käyttää indikaattoreita hyvinvointityössä

Indikaattoreista isot linjat, paikallistiedosta syvyyttä näkemyksiin – Näin Lappi käyttää indikaattoreita hyvinvointityössä

Viime perjantaina THL-blogissa julkaistiin Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tiedontuotannon koordinaattori Marika Aholan ja Lapin liiton maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen verkostojohtaja Marko Palmgrenin kirjoitus maakunnallisen hyvinvointikertomuksen synnystä ja kuinka indikaattoreita käytetään lappilaisessa hyvinvointityössä.

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen minimitietosisältö antaa meille perusmittariston mittaamaan maakunnallista hyvinvointia säilyttäen valtakunnallisen vertailtavuuden.

Rinnalle valitsemme lappilaisen hyvinvoinnin erityispiirteitä kuvaavia indikaattoreita ja mittareita.

Tavoittaaksemme tulevaisuudessakin lappilaisen hyvinvoinnin moninaisuuden tarvitsemme rakenteita ja välineitä kerätä systemaattisesti paikallista ajantasaista asiantuntija- ja kokemustietoa.

Tässäkin onnistumme monitoimijaisessa kumppanuudessa!”

Lue lisää https://blogi.thl.fi/indikaattoreista-isot-linjat-paikallistiedosta-syvyytta-nakemyksiin-nain-lappi-kayttaa-indikaattoreita-hyvinvointityossa/