Vuoden 2019 TEHEMÄ POIS –järjestöpalkinto Eläkeliiton Posion yhdistykselle

Vuoden 2019 Tehemä Pois -järjestöpalkinto myönnetään Eläkeliiton Posion yhdistyksen hymyhuulet ilmaisuryhmälle. Yhdistys on tehnyt monipuolisesti yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Hymyhuulten toiminta on ollut aktiivista ja moninaista. Ryhmä on esiintynyt ja ohjannut toimintaa sekä järjestänyt tapahtumia eri ikäryhmille ja näin edistänyt ylisukupolvista yhteistyötä. Toimintaa on tehty myös yli kunta- ja maakuntarajojen.

Maakuntajohtaja Mika Riipi ja maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halonen luovuttavat tunnustuksen Eläkeliiton Posion yhdistyksen hymyhuulet ilmaisuryhmälle
maakunnallisessa järjestöfoorumissa Torniossa 17.5.

Lisätietoja Hilkka Halonen, järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja, p 040 5663447

Palkittava taho ja yhteystiedot:
Eläkeliiton Posion yhdistyksen Hymyhuulet
Kaakkuritie 22
97900 Posio
040-164 8920
pp.pirkko.makela@gmail.com

Maakunnallinen Järjestöneuvottelukunta on Lapin liiton hallituksen nelivuotiskausittain nimeämä järjestöjen ja aluekehitysviranomaisten yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa, järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen, toimiminen lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa, järjestöjen integroiminen mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön sekä maakunnallinen järjestöstrategia. Järjestöneuvottelukunta organisoi vuosittain maakunnallisen järjestöfoorumin yhdessä Lapin sosiaali- ja terveysturvaturvayhdistyksen kanssa.

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.