Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus 2020-2021

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus 2020-2021

Oletko hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviin suuntaava tai jo näissä tehtävissä työskentelevä asiantuntija, esimies tai johtaja? Haluatko täydentää sosiaali-, terveys- tai sivistysjohtamisen osaamistasi? Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa seurakunta- ja järjestötoimijuuttasi? Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamista hyvinvointijohtamisen alalta. Täydennyskoulutus alkaa maaliskuussa 2020.

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus (25 op) antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa kuntien ja alueiden strategista, hyvinvointitietoon ja yhteistyöhön perustuvaa hyvinvointijohtamista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Täydennyskoulutus järjestetään Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Haku koulutukseen on 7.10.-3.11.2019.
 
Täydennyskoulutus on suunnattu Pohjois-Suomen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville asiantuntijoille ja johtajille sekä näihin tehtäviin suuntaaville. Koulutus tukee esimerkiksi sivistys-, sosiaali- ja terveysjohtamisen osaamisen vahvistamista ja monipuolista toimijuutta yrityksissä, järjestöissä ja seurakunnilla. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet verkostoitua hyte-alan asiantuntijoiden ja johtajien kanssa.

Täydennyskoulutuksen sisältö
 
Hyvinvointijohtamisessa on kyse palveluihin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinnittyvien toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien suunnitelmallisesta kehittämisestä ja toteuttamisesta kunnilla ja alueilla. Täydennyskoulutuksen keskeisimpiä sisällöllisiä teemoja ovat strategiatyö osana hyvinvointijohtamista, monialainen yhteistyö, osallisuus, hyvinvointitiedolla johtaminen sekä hyvinvointijohtaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen tehtävät suunnitellaan tukemaan opiskelijan uralla kehittymistä ja taustaorganisaation kehittämistä.
 
Täydennyskoulutuksen toteutus
 
Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joten opinnot mahdollistavat työn ja opiskelun yhteensovittamisen sekä osallistumisen pidemmänkin välimatkan päästä. Täydennyskoulutus koostuu viidestä 5 op:n moduulista, joihin sisältyy 1-2 lähipäivää Rovaniemellä ja Oulussa sekä verkko-opintoja ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot alkavat maaliskuussa 2020 ja kestävät kevääseen 2021. Koulutuksella ei ole osallistumismaksua, sillä se toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana.

Haku vielä tänä syksynä
 
Hae täydennyskoulutukseen internet-sivujen kautta osoitteessa www.ulapland.fi/hyvinvointijohtaminen. Hakuaika on 7.10.-3.11.2019.

Lisätietoja täydennyskoulutuksesta:
 
Lisätietoja koulutuksesta julkaistaan Twitterissä @Hyjokoulutus ja internet-sivuilla www.ulapland.fi/hyvinvointijohtaminen.

Lisätietoja:
 
Henna Nurmi
Koulutuksen suunnittelija
Tutkija, hallintotiede
Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Puh. 040 484 4152
henna.nurmi@ulapland.fi

Elina Laukka
Koulutuksen suunnittelija
Yliopisto-opettaja, terveyshallintotiede
Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Puh. 0294485618
elina.laukka@oulu.fi