Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta kokoontui Rovaniemellä

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta kokoontui Rovaniemellä
Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta kokoontui toimikautensa seitsemänteen kokoukseen 2.10.2019 Rovaniemen uudelle kansalaistalolle.

Tässä kokouksessa vierailevana asiantuntijana oli johtava työllisyysasiantuntija Tuija Keihtä Lapin liitosta, hän esitteli työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP). Esityksen jälkeen käytiin runsasta ja rakentavaa keskustelua mm. palkkatuesta, järjestötyöllistämisen tukirakenteista ja paikallisista verkostoista, järjestötyöllistämisen työpajoista sekä byrokratian keventämisestä ja tuesta yhdistyksille. Suunnitelmissa on käynnistää rakenteellisempi vuoropuhelu ja yhteistyö työllisyystoimijoiden sekä järjestöjen kesken ensin Rovaseudulla ja myöhemmin mahdollisesti muualla Lapissa. Kokouksessa kuultiin myös STEA:n johtaja Kristiina Hannulan terveiset kansalaisjärjestöjen tulevaisuudesta. Alunperin puheenvuoro pidettiin Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja Rovalan nuorten tyttöjen talon yhteisissä avoimien ovien tapahtumassa edellisenä päivänä.

Kokouksessa käsiteltiin myös järjestöneuvottelukunnan käsikirjaluonnosta sekä päivitettiin viestintäohje sen liitteeksi. Käsikirja viimeistellään kokouksen antamien kommenttien perusteella ja julkaistaan sen jälkeen. Yhtenä asiana kokouksessa pohdittiin yhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa, josta aiemmin sovitusti kesäkuun kokouksessa nimetty kuuden henkilön työryhmä antoi tilannekatsauksen. Toistaiseksi erillistä tapaamista Lapin sairaanhoitopiirin kanssa ei ole saatu onnistumaan mutta työryhmä on saanut kutsun osallistua marraskuussa järjestettävään potilas- ja omaisneuvoston seuraavaan kokoukseen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyötä on rakenteellisemmin ja toistaiseksi se hoituu Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry:n toimesta.

Keväällä järjestöneuvottelukunta päätti alkaa laatimaan kunta-järjestöyhteistyön suositusta ensi vuoden puolella. Tanja Sälevä esitteli suunnitelman suosituksen laatimiseksi ja kokous nimesi keskuudestaan suositusta valmistelemaan Suvimaria Saarenpään Rovaniemen Neuvokkaasta, Ritva Kauhasen Lapin liitosta, Eero Pentin Rovalan setlementistä sekä Anneli Pohjolan ja Tanja Sälevän Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistysestä.

Järjestöjen puheenvuoroissa kuultiin MLL Lapin piiri uuden toiminnanjohtajan Antti Parkkisen esittely. Jatkossa Antti Parkkinen edustaa MLL Lapin piiriä järjestöneuvottekukunnassa Arja Saarennon paikalla. Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry on muuttanut uusiin tiloihin Kemissä sekä tuottanut järjestöliitteen Lounais-Lappi-lehden väliin. Järjestöliitteestä on saatu paljon hyvää palautetta. Sodankylän järjestökeskus Kitistä vaivaa toimitilojen tarve. Kuultiin myös Rovaniemen kansalaistalon kuulumisia ja että SámiSosterilla on uudet tilat Inarissa. Lisäksi hiljattain on valmistunut uusi tutkimus saamelaisiin liittyen ja yhteistyösopimukset kuntien kanssa. Tornion vammaisneuvoston kuulumisia sekä Invalidiliiton hallitusohjelmaan liittyviä asioita käsiteltiin myös. Rovalan setlementin edustaja kertoi Rovaniemen kansalaisopistojen yhdistymisestä sekä oodi-osallisuuskeskuksen toiminnan alkamisesta.

Lopuksi neuvottelukunta järjestyi yhteiskuvaan.

 

Tiedoksi:
Osallisuuden mahdollisuuksia- seminaari 11.12 Lapin yliopistolla.
Vastaattehan lappilaiset.fi -käyttäjäkyselyyn 31.10. mennessä, linkki https://link.webropolsurveys.com/S/EB683D991E55C715

Kokousasiakirjat liitteineen löydät osoitteesta
https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyota-ja-vaikuttamista/maakunnallinen-jarjestoneuvottelukunta/

Seuraava kokous 27.11.2019 klo 12-15