Ranuan kunnan myöntämien avustusten hakuehdot muuttuvat

Ranuan kunnan myöntämien avustusten hakuehdot muuttuvat

Vuoden 2020 alusta Ranuan kunta edellyttää kaikilta kunnan avustuksia hakevilta kahta asiaa. Nämä ovat kirjautuminen toimijaksi lappilainen.fi -sivustolle ja lisäksi hakijan toimintasuunnitelmassa tulee kuvata terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma.

Lappilaiset.fi -sivustolle kirjautumiseen on mahdollista saada tukea Ranuan kansalaisopiston digineuvojalta pyytämällä häntä mukaan kokoontumiseen tai sitten tulemalla digitupaan, joka on maanataisin klo 12-15 Monkkari 2.0:ssa (Keskustie 11). Lisätietoja digineuvojalta voi kysyä kansalaisopistolta.

Hakuehtojen tarkentamisella Ranuan kunta toivoo, että avustusta hakevat tahot tulevat näkyväksi ja osaksi aktiivista kolmatta sektoria. Näin järjestöt myös ovat helpommin saavutettavissa uusille toimijoille. Käytäntöä sovelletaan niin kunnanhallituksen myöntämiin yleisavustuksiin, eli järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustukset kuin myös nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia hakeviin.

Lisätietoja:
vapaa-aikatoimenjohtaja, va. kansalaisopiston rehtori Anitta Jaakola
anitta.jaakola@ranua.fi, puh. +358 400 176792