Kysely kestävästä kehityksestä järjestö- ja yhdistystoimijoille

Kysely kestävästä kehityksestä järjestö- ja yhdistystoimijoille

Hyvä yhdistys-/järjestötoimija,

Keräämme taustatietoa KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUNTEMUKSESTA JA NÄKYMISESTÄ JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN TOIMINNASSA. Kyselyn tavoitteena on tukea Itä-Suomen yliopiston ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kansainvälisen yhteishankkeen suunnittelua. Kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti ja tulokset julkaistaan vain yhteenvetomuodossa ilman jäljitettävää kytköstä vastaajiin tai heidän edustamiinsa organisaatioihin. Vastausten avulla suuntaamme hankkeen toimintaa vastaamaan järjestöjen todellisia tarpeita aiheeseen liittyen.

Vastaamiseen menee n. 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 15.11. saakka.
Kysely löytyy osoitteesta: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23922/lomake.html [1]

Suurkiitos vastauksistanne jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin,
hanketiimin puolesta
Mari Tapio
Kansalaisfoorumi