Potilaasta kokemustoimijaksi

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n kokemustoimija Raili Kuusela valmistui tehtäväänsä v.2013.  Hän lähti mukaan kokemustoimijakoulutukseen, koska kilpirauhaspotilaita on paljon ja hänen mielestään tietämys kilpirauhaspotilaiden hoidosta on terveydenhuollossa liian vähäinen.

Koulutuksen jälkeen Raili on toiminut luennoitsijana muun muassa sopeutumisvalmennuskursseilla sekä järjestöjen ja ammattilaisten koulutuksissa. Raili on toiminut myös Elävän kirjaston kirjana ja toimii aktiivisesti Lapin ohjausryhmässä Kilpirauhasliiton edustajana. ”Tähtihetkekseen” hän muistaa lääkäreiden koulutustilaisuuden Oulussa. Paikalla oli n. 60 lääkäriä, joille Raili sai kertoa oman kokemuksensa kilpirauhaspotilaana olosta. Ammattilaisten kiinnostus ja kuunteluun keskittyminen jopa hämmästytti, mutta myös ilahdutti Railia. ” Yksikään ei näprännyt puhelimen kanssa” kertoo Raili.

”Olen kokenut tärkeäksi, että tietoisuus kilpirauhassairauksissa lisääntyy väestön ja ammattilaisten keskuudessa. Oppilaitokset ja ammattilaiset voisivat hyödyntää nykyistä laajemmin kokemustoimijoita erityyppisissä sairauksissa ja vammoissa. ”

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu pitkäaikaissairas tai vammainen, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille, opiskelijoille ja suurelle yleisölle. Hän voi tuoda kokemuksensa hoidon suunnitteluun ja kehittämiseen sekä ihmisten kohtaamiseen.

Menetelminä voivat olla luennointi, simulaationäytteleminen, Elävänä kirjana toimiminen tai osallistuminen työryhmään, jossa suunnitellaan esimerkiksi palveluita, hoitopolkuja tai uutta toimintaympäristöä. Toiminta on valtakunnallista.

Lapissa on noin 30 kokemustoimijaa. Jokaisen taustalla on oma valtakunnallinen järjestö, joka tukee toiminnassa ja tarjoaa jatkokoulutusta.

Lapissa kokemustoiminnan kehittämisestä vastaa Lapin ohjausryhmä, joka perustettiin vuonna 2011. Se tarjoaa tukea, koulutusta, työnohjausta ja virkistystä kokemustoimijoille. Ohjausryhmän jäsenet ovat potilas- ja vammaisjärjestöjen, oppilaitosten ja terveydenhuollon edustajia. Ohjausryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja terveydenhuollon kanssa sekä tehdä kokemustoimintaa tunnetuksi.

Lisätietoa Lapin kokemustoiminnasta: www.kokemustoimintaverkosto.fi

Lapissa kehitetään yhdessä lappilaista kokemusosaamisen toimintamallia ajatukselle ”Olemme yhdessä yhteisen asian äärellä.” Lapissa toimii aktiivinen kokemusosaamisen yhteistyöryhmä. Ryhmä järjestää muun muassa kokemusseminaareja sekä koulutusta ja tukea kokemusosaajille.

Lapin kokemuksellisen asiantuntijuuden seminaari järjestetään jo kymmenennen kerran 8.11. Lapin Yliopiston tiloissa. Teemana tällä kertaa ovat eri toimijoiden toimintamallit sekä hyvät käytännöt kolmesta eri näkökulmasta (tilaaja, järjestäjä, toimija). Lisätietoja: tanja.saleva@lapinsote.fi


Faktalaatikko

  • Lapissa on noin 30 kokemustoimijaa
  • Valtakunnalliseen verkostoon kuuluu 37 järjestöä
    • 18 alueellista ohjausryhmää
    • 35 sosiaali- ja terveysalan järjestöä
    • yli 500 kokemustoimijaa