Jämy-hankkeen STEA:n välikyselyn vastaukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA toteutti Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman hankkeille välikyselyn syyskuussa 2019. Lapin Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen vastaukset välikyselyyn on nyt julkaistu!

Tässä muutama poiminta vastauksista:

Järjestöjen vaikuttavuuden näkökulma maakunta- ja soteuudistuksessa lisääntyi. Keskeisimmät kohde- ja sidosryhmät tavoitettiin. Järjestötoiminta ja järjestöjen kokemuksellinen asiantuntijuus on tullut näkyvämmäksi kunnissa ja maakunnassa. Järjestöillä on ollut mahdollisuus osallistua maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, ja ne ovat päässeet hankkeen tuella mukaan mm. kaikkiin maakunnallisiin sote-valmisteluryhmiin. Järjestöosallisuus saatiin hanketoimijoiden kautta mukaan myös Lapin maakuntavalmistelun toteuttamaan kaikki Lapin kunnat kattavaan uusi Lappi -kuntakierrokseen ja kuntakohtaisesti järjestöjen mukanaolo näkyi keskusteluissa. Uusi Lappi-kiertueen loppuyhteenvedossa järjestöyhteistyö nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi.

Kunta-järjestöyhteistyön kartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää yhteistyön kehittämisessä. Järjestöneuvottelukunta aktivoitui edistämään järjestöjen yhteisiä tavoitteita mm. työrukkasen työstämien esitysten pohjalta.

Digiosallisuuden edistämisessä lappilaiset.fi saatiin osaksi maakunnan verkkopalvelukokonaisuutta. Hankkeen kautta maakunnallisessa digiallianssissa on järjestöedustus.

Järjestöjen osallisuudesta maku-sote-uudistuksen valmisteluun tehtiin loppuraportti sekä osallistuttiin 2.0 -verkostossa valtakunnallisten vaikuttamisteesien työstämiseen. Järjestöjen vaikuttavuuden näkökulma maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä maakunnan ja kuntien hyte-työssä on selvästi lisääntynyt. Toiminnalla on saatu luotua hyvä alusta tulevalle uudelle sote-uudistuksen toteutukselle järjestöjen näkökulmasta. 

Järjestötoiminta ja järjestöjen kokemuksellinen asiantuntijuus on tullut näkyväksi kunnissa ja maakunnassa. Kokemuksellisen asiantuntijuuden näkyvyys on lisääntynyt myös some-kanavissa ja uutiskirjeissä.

Järjestöneuvottelukunta edistää aktiivisesti järjestöjen yhteisiä tavoitteita ja siinä hankkeen toimiminen neuvottelukunnan teknisenä sihteerinä ja kokousten valmistelijana on vahvistanut hankkeen roolia järjestöjen osallisuuden edistäjänä. Järjestöneuvottelukunnan työrukkanen antoi suosituksia kunta-järjestöyhteistyöhön sekä yhteistyön tiivistämisestä sairaanhoitopiireihin sekä Lape-verkostoon.

Järjestöjen digiverkoston kokoontumisia oli kaksi etäyhteyksien kautta, toiminta on aktiivisessa suunnitteluvaiheessa.

Lue välikyselyn kaikki vastaukset täältä