Saavutettavuus: ”Suunnittele kaikkien saavutettaville!”

Saavutettavuus: ”Suunnittele kaikkien saavutettaville!”

Saavutettavuus: ”Suunnittele kaikkien saavutettaville!”

Saavutettavuuden käsite on pyörinyt monien huulilla enemmän tai vähemmän viimeisen vuoden aikana. Suurin vaikutus tällä on ollut niille, joilla on käytössä omat verkkosivut. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla avataan, että saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuudella tarkoitetaan oikeiden ratkaisujen tekemistä niin, että se on mahdollisimman helppokäyttöistä ja mahdollistaa itsenäisen käytön eri kohderyhmille. Saavutettavan verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa pitää huomioida kolme osa-aluetta: tekninen toteutus, helppokäyttöisyys ja sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys. (Saavutettavuusvaatimukset.fi)

Saavutettavuusdirektiivistä on tullut eräänlainen mörkö, uusi GDPR, vaikka tarkoitus onkin hyvä. Pelottelu on kuitenkin turhaa. Ja kyllä, tämä vaatii meiltä toimia, mutta näin varmistat, että viestisi menee perille ja on kaikkien saavutettavissa tasapuolisesti.

Verkkosivujen lisäksi tulee huomioida esimerkiksi sivuille lisättävien pdf ja Word -tiedostojen saavutettavuus. Myös kuvat tulee avata tekstiin (tai alt tekstiin) tai kertoa, että kyseessä vain kuvituskuva. Videoissa pitää olla tekstitys ja joissain tapauksissa myös kuvaileva tekstivastine. Sivuston käyttäjällä voi olla näkö- tai kuulovamma, autismikirjon haasteita, lukivaikeuksia tai motorisia vaikeuksia. Tällöin tulee huomioida esimerkiksi sivuston värien valinnat, kontrastit, kirjaisinvalinnat, ruudunlukulaitteiden toimivuus jne. Sivuston pitäisi toimia myös pelkän näppäimistön avulla.

Mitä tämä siis vaatii meiltä? Hyvänä ohjenuorana voi pitää sitä, että suunnittele sivusi ja materiaalisi lähtökohtaisestikin kaikille, erilaisille käyttäjille. Pidä homma yksinkertaisena, äläkä tee sellaista, minkä et tiedä varmasti toimivan. Tärkeää on toimia loogisesti. Huomioi, että esimerkiksi painike ei ole linkki.

Mistä siis aloittaa? Aluksi kuitenkin riittää, että kerrot saavutettavuusselosteessasi, missä vaiheessa sivustosi on saavutettavuuden kannalta. Tämän jälkeen teen suunnitelmat saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Älä siis panikoi, hyvä tästä tulee!

 

Hyödyllisiä verkkosivuja:

Yleisesti saavutettavuudesta: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Tee saavutettavuusseloste: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/

Linkkejä lisätietoon: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/tietoa-saavutettavuudesta/linkkeja-lisatietoon/

 

Tanja Havela
Viestinnän asiantuntija
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry