Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke jatkaa vuoden 2020 loppuun

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke jatkaa vuoden 2020 loppuun

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 6.2.2020 annetun avustuspäätöksen mukaan maakuntauudistuksen valmistelun päättymisen vaikutukset vuonna 2019 ovat muuttaneet järjestöjen toimintaedellytyksiä ja suunniteltuja kehittämistehtäviä alueilla. Siksi Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa ohjelman maakunnallisille hankkeille tullut avustuspäätös poikkesi odotetusta. Moni maakunnallisista 2.0 ohjelmaan kuluvista hankkeista joutuu tämän vuoksi lopettamaan toimintansa jo ennen vuoden päättymistä syksyn 2020 aikana.   

Lapin 2.0 ohjelmaan kuuluvalle Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hankkeelle avustusta vuodelle 2020 haettiin 210 000 .  Avustuspäätöksen mukainen myönnetty avustussumma on 7 500 €. Edellisen toimintavuoden siirtyvää avustusta on käytössä kuitenkin sen verran, että se kattaa koko vuoden toimintakulut. Avustuspäätöksen mukaisesti vuonna 2020 hankkeen toiminnassa tulee vahvistaa järjestöjen ja peruspalveluiden yhteistyötä.   

Jo avustusehdotuksen julkaisun jälkeen 6.12.19 järjestötoimijat ja hankkeiden hallinnoivat tahot aloittivat aktiivisen vaikuttamistyön laajasti ja usealla rintamalla pyrkien vaikuttamaan siihen, että 2.0 -ohjelman hankkeissa hyvin tehty työ jatkuisi alueilla edelleen ainakin vuoden 2020 loppuun sekä vielä sen jälkeenkin.   

Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hankkeen toiminta jatkuu siis suunnitellusti vuoden 2020 loppuun saakka ja hanke toimii edelleen yhdistyksen rakenteissa jatkaen Lapin kuntien ja järjestöjen sekä järjestöjen välisen yhteistyön edistämistä. Painopisteinä hankkeen toiminnassa vuodelle 2020: 

  1. Järjestöjen osallistumisen mahdollistaminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukeskusohjelman kehittämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistukseen  
  2. Järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön edistäminen   
  3. Kansalaisten osallisuuden sekä kokemusosaamisen aseman vahvistaminen sotepalveluiden uudistamisessa    
  4. Järjestöjen digiosallisuuden kehittäminen