Tulevaisuuden sote-keskushanke aiheena Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan maaliskuun kokouksessa

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö vieraili järjestöneuvottelukunnan kokouksessa kertomassa ja kuulemassa evästystä Lapin tulevaisuuden sote-keskushankkeen valmisteluun. Kostamo-Pääkkö kertoi, että Lapin kuntien johto linjasi valmistelutiimin kokoonpanon ja siihen kuuluu työntekijöitä sekä Poskesta että molempien sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköistä. Alueelliset tekniset yhteyshenkilöt ministeriön suuntaan ovat Miia Palo ja Pertti Sakaranaho. Avoimia työkokouspäiviä on ollut tähän mennessä kolme. Seuraava työkokouspäivä pidetään 19.3. Rovaniemellä. Hankesuunnitelmien on oltava valmiit maaliskuun loppuun mennessä. Ministeriö tekee päätökset kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Hakemuksia voi täydentää siihen saakka. Lapin hankevalmistelun etenemistä voi seurata http://www.sosiaalikollega.fi/soteuudistus -sivulta sekä osallistua avoimiin valmistelu-työkokouksiin.

Neuvottelukunta evästi hankevalmistelutiimiä seuraavasti; Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa ja sote-keskuksissa tulee olla resursseja ja koordinaatio järjestöyhteistyölle. Järjestöjen toiminta, toimintamallit ja menetelmät voidaan koota tarjottimille esim. lappilaiset.fi ja järjestötieto.fi -verkkopalveluiden avulla. Järjestöneuvottelukunta on halukas osallistumaan hankevalmisteluun esimerkiksi kommentoimalla hankehakemusta.

Tulevaisuuden sote-keskushankkeen lisäksi neuvottelukunnan kokouksessa käsiteltiin mm. järjestöneuvottelukunnan esitettä, toimintakertomusta 2019 ja toimintasuunnitelmaa 2020, järjestöstrategian päivitetyn toimeenpanosuunnitelman jalkautusta, järjestöfoorumia sekä muita ajankohtaisia asioita.

Kokouksessa päätettiin myös avata tämän vuoden Tehemä Pois -palkinnon haku. Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja / tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehemä pois -vapaehtoistyön palkinnon esitykset tulee jättää 23.4.2020 mennessä. Lue lisää

 

 

 

 

 

 

 

Muutoksia järjestöneuvottelukunnan jäseniin:
Matti Lankilan tilalle Eini Kivilompolo Lappilaiset kylät ry:sta
Sari Havela-Hiitolan tilalle tulossa uusi edustaja Omaishoitajat ja -läheiset liitosta

Kokouasiakirjat luettavissa https://www.lappilaiset.fi/9-kokous-pk-2-3-2020/