Järjestöt muutokseen -hankkeen syksy Lapissa: digiosallisuutta ja järjestöiltoja

Päättyvän Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen syksy 2020 on ollut tapahtumarikas, vaikka hankkeen osalta toiminta kääntyy tavoitteiden toteutuksesta arvioiden ja loppuraportin pariin. Hankkeessa ollut henkilöstömuutoksia, jolloin perehtyvä ja vaihtuva työntekijä on tehnyt tiiviin kapulanvaihdon monien tehtävien osalta.

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen syksy 2020 Lapissa on ollut tapahtumarikas, vaikka päättyvän hankkeen osalta moni kehittämistyö ja verkostotapaaminen laittaakin ”pillit pussiin”. Iso muutos hankkeen kannalta oli järjestökehittäjä Tanja Sälevän siirtyminen syyskuun alussa toisen työnantajan palvelukseen. Koko hankkeeseen liittyvä työsarka jäi kaipaamaan Tanjan asiantuntevaa ja tehokasta työotetta, josta suuret kiitokset vielä näin jälkikäteen. Tulin hankkeeseen osa-aikaisena työntekijänä aivan kesäkuun lopulla ja kohdalleni lankesi järjestöjen digiosallisuuteen liittyvien suunnitelmien toteutus, maakunnan järjestöiltoihin osallistuminen ja loppuraportin viimeistely sekä hankkeen verkostoihin tutustuminen.

Hankkeen digikoulutukset ovat olleet syksyn ohjelmassa isossa roolissa. Etä-digikaverivalmennus toteutettiin kahtena kertana ASPA-säätiön vetämänä ja omana tuotantona Saavutettavuuskoulutus kolmena osana järjestöille kohdennettuna. Kunta-järjestöyhteistyön kartoituksen tekeminen työryhmässä Katja Porsangerin ja Anu-Riitta Lampelan kanssa on myös käynnistynyt lokakuussa. Toiminnanjohtaja Mervi Kestilä otti vastuulleen hankkeen sotekeskusvalmistelun osuuden ja verkostot.

Järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä on tehty syksyllä yhdistysiltojen avulla. High Five -yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankkeen kanssa on kierretty Itä-Lapin kuntia, tavattu eri toimijoita sekä pidetty kuntien kanssa yhteistyössä yhdistysiltoja. Koronaohjeistuksen noudattaminen ja turvallisen tilaisuuden järjestäminen, ovat olleet erityisesti huomion kohteena. Tilaisuuksiin on mahdollistettu etäosallistuminen, jonka tekninen toteutus on kehittynyt harppauksin kokemusten kertyessä.

Pelkosenniemen yhdistysilta kokosi syyskuussa Kairalan Kajastukseen kunta- ja järjestötoimijoita yhteen pohtimaan, miten esimerkiksi kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirja viedään toimintaan. Kemijärven yhdistysillan vaiherikas suunnittelu nosti yhdeksi teemaksi Kemijärven 150:n juhlavuoden näkymisen järjestöjen toiminnassa ensi vuonna. Myös Posiolla järjestetään yhdistysilta, jossa keskustellaan järjestöyhdyshenkilöstä linkkinä kunnan ja järjestöjen välillä sekä järjestöavustuksien jakoperiaatteista ja järjestöjä tukevista digitaalisista verkkopalveluista. Tilaisuuksissa ovat High Five -hankkeen Riikka Köngäs ja Jukka Hakola luotsanneet keskustelun avaukset puheenvuorojen pitäjille. Sen jälkeen pienryhmässä on syvennytty aiheeseen ja kirjattu ideat aiheesta ryhmän fläppipaperille. Illan sato on jäänyt osallistujille tällä tavoin käyttöön ja kehitettäväksi edelleen. Myös palaute on kerätty ja hyvää palautetta on saatu varsinkin Kemijärven etäyhteydestä ja striimauksesta.

Posion yhdistysillan etäyhteys 29.10.2020
Posion yhdistysillan etäyhteys 29.10.2020
Koronaohjeistuksia noudattava järjestöilta 29.10.2020
Koronaohjeistuksia noudattava järjestöilta 29.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänä syksynä digiosallisuuden vahvistaminen, tiedon kartoittaminen kunta- ja järjestökentällä sekä yhteistyön ja verkostoitumisen koordinoiminen järjestötoimijoiden parissa ovat keskeisiä hankkeen tavoitteita, joita viedään eteenpäin päättyvässä hankkeessa aina vuoden 2020 loppuun saakka. Toivon hankkeen osalta hyvää loppuvuotta kaikille järjestökehittäjille ja hanketyöntekijöille!

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

Katja Kitiniemi
Järjestökehittäjä
Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry