Vuoden 2020 TEHEMÄ POIS -järjestöpalkinto myönnettiin Tornion sydänyhdistykselle

Vuoden 2020 TEHEMÄ POIS -järjestöpalkinto myönnettiin Tornion sydänyhdistykselle

Lapin maakunnan järjestöneuvottelukunta palkitsee vuonna 2020 Tehemä pois -palkinnolla Tornion sydänyhdistys ry:n.

Tehemä pois -järjestöpalkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tornion sydänyhdistys on tehnyt erinomaista työtä maallikkosydäniskurikoulutuksen ja elvytystaitojen jalkauttamisessa alueellaan yhteistyössä kouluttajan ja Spr:n kanssa. He ovat valinneet toiminnalleen erittäin tärkeän kohderyhmän, etsineet ennakkoluulottomasti uudenlaisen rahoituslähteen, arvioineet, kehittäneet sekä laajentaneet edelleen toimintaansa palautteiden perusteella. Tornion sydänyhdistys on tehnyt Lapin maakunnan alueella merkittävää työtä kouluttaessaan alueensa nuorisoa ja muita asukkaitaan käyttämään rohkeasti maallikkoelvytystaitoja ja maallikkosydäniskuria tilanteissa, joissa ensimmäinen elottoman auttaja on perheenjäsen tai ohikulkija. Kouluttamalla systemaattisesti ikäluokkia Tornion Sydänyhdistys on antanut alueen koululaisille hyvät valmiudet elvytystaitoihin ja mahdollisesti myös kimmokkeen opetella lisää ensiaputaitoja tulevaisuudessa. Merkittävänä tekijänä tällaisen koulutuskokonaisuuden onnistumiselle on uusien ideoiden ennakkoluuloton kokeilu ja täysi sitoutuminen vapaaehtoistyöhön yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Näissä toimissaan Tornion Sydänyhdistys on onnistunut ja ansaitsee maakunnallisen Tehemä Pois palkinnon erinomaisesta työstään.

Palkinto luovutetaan 13.11. Lapin maakunnallisessa Järjestöfoorumissa.
Lisätietoja: Hilkka Halonen tai Mervi Kestilä p. 040 689 5910, mervi.kestila(at)lapinsote.fi

Maakunnallinen Järjestöneuvottelukunta on Lapin liiton hallituksen nelivuotiskausittain nimeämä järjestöjen ja aluekehitysviranomaisten yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa, järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen, toimiminen lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa, järjestöjen integroiminen mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön sekä maakunnallinen järjestöstrategia. Järjestöneuvottelukunta organisoi vuosittain maakunnallisen järjestöfoorumin yhdessä Lapin sosiaali- ja terveysturvaturvayhdistyksen kanssa.

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.