Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa edistettiin kuntayhteistyötä

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa edistettiin kuntayhteistyötä

Yhteistyö-sana sisältyy jo hankkeen nimeen, mikä kertoo asian tärkeydestä toiminnan kannalta. Järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä edistettiin laajalla kuntakierroksella viime vuonna. Yhteistyössä SPR Lapin piirin kanssa kierrettiin kaikki Lapin 21 kuntaa. Kuntatapaamisissa keskusteltiin kuntajohdon kanssa järjestöyhteistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tapaamisissa tehtiin järjestöjen työtä näkyväksi kunnissa ja opastettiin mm. järjestöyhdyshenkilön nimeämisessä ja yhteistyöasiakirjan ottamisessa osaksi hyvää yhteistyökäytäntöä. Vuonna 2018 nimettyjen järjestöyhdyshenkilöiden määrä oli viisi ja tänä vuonna nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä on lähes kaikissa Lapin kunnissa. Kuntakierroksen yhdistysilloissa tehtiin suunnitelmia tulevista toimenpiteistä järjestötoimijoiden kesken.

Tänä vuonna on järjestetty yhdistysiltoja Savukoskella, Sallassa, Posiolla, Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä. Itä-Lapin kuntien järjestöyhteistyön edistämisessä sekä yhdistysilloissa tiiviissä yhteistyössä on ollut High Five – yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hanke.

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen toiminnan tueksi elvytettiin valtakunnallisten liittojen aluetyöntekijöiden Lapin alueverkosto, johon kutsuttiin mukaan myös muita alueellisia yhdistystoimijoita kaikkiaan neljästäkymmenestä taustayhteisöstä. Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä ja osallistunut työskentelyyn mm. Lapin maakunnallisessa järjestöneuvottelukunnassa, Kokemusosaamisen verkostossa ja Kokemustoimintaverkoston Lapin ohjausryhmässä, Järjestötyöllistämisen verkostossa sekä muissa Lapissa toimivissa järjestöjen verkostoissa, joita on useita kymmeniä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet myös muut 2.0-hankkeiden verkostot.

 

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on ollut vahvistaa järjestöjen roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa on edistetty järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostettu järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetty digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa -osahankkeeseen. Lapissa sitä on hallinnoinut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.