Lapin kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti

Lapin kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti

Loppusyksynä tehdyn kunta-järjestöyhteistyön kartoituksen mukaan järjestöjen asema kuntien yhteistyökumppanina on kasvanut merkittävästi. Tämä näkyy mm. siinä, että lähes kaikissa Lapin kunnissa on nyt nimetty järjestöyhdyshenkilö. Kaksi vuotta sitten Lapin kahdessakymmenessäyhdessä kunnassa järjestöyhdyshenkilöitä oli vain viisi. Kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä vastaavan henkilön nimeäminen on kunnalta merkittävä kädenojennus yhdistyksille, jotka saavat nyt entistä paremmin äänensä kuuluville kunnan päätöksenteossa.

Kaikki kyselyyn vastanneet kunnat järjestävät tapaamisia paikallisten järjestöjen kanssa 1–2 kertaa vuodessa. Kolmessatoista kunnassa hyödynnetään järjestöjen tuottamaa hyvinvointitietoa hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa. Kyselyyn osallistuneista kunnista yhdessätoista on hyvinvointi- tai osallisuuskoordinaattori. Lähes kaikissa kunnissa järjestöt näkyvät kunnan verkkosivuilla ja niiden toiminnasta saa tietoa kunnan tiedotteista. Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyöasiakirja on allekirjoitettu neljässä kyselyyn vastanneessa kunnassa, ja useat haastateltavat kertoivat asiakirjan laatimisen olevan vireillä.

Tämän lisäksi lähes kaikki Lapin kunnat myöntävät avustuksia järjestöille, ja kolmessatoista kunnassa on kirjallinen ohjeistus järjestöavustuksista. Kunnat tukevat yhdistyksiä myös tarjoamalla niiden käyttöön toimitiloja joko maksutta tai pientä korvausta vastaan.

Kunta-järjestöyhteistyön kartoittamiseksi haastateltiin Lapin kuntien järjestöyhdyshenkilöitä ja järjestöyhteistyöstä vastaavia työntekijöitä. Kartoitus tehtiin pääosin puhelinhaastatteluina ja lomakekyselyinä. Haastatteluissa kysyttiin nimetystä järjestöyhdyshenkilöstä, kuntien avustuksista ja tuesta järjestöille sekä kuntien ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Vastauksia saatiin 17 kunnasta.

Lapin kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä kartoitettiin Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoiman Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen toimesta nyt jo kolmannen kerran. Ensimmäinen kartoitus tehtiin vuonna 2018.

Katso kartoituksen yhteenveto: Kunta-järjestöyhteistyön kartoitus 2020

 

Edellisten vuosien kartoitukset