Digiosaamista ja tietoa muutokseen ja järjestöjen tarpeisiin

Digiosaamista ja tietoa muutokseen ja järjestöjen tarpeisiin

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa digiosaamista on tuettu järjestämällä koulutuksia, kuten tänä syksynä yhdessä ASPA-säätiön kanssa toteutettu etädigikaverivalmennus ja hankkeen oma Saavutettavuus-koulutus. Hanketyöntekijä on osallistunut toiminnan suunnitteluun maakunnallisessa digiallianssissa ja ollut yhteistyökumppanina Lapissa käynnissä olevissa digihankkeissa. Digiosallisuutta on kehitetty koordinoimalla ja kutsumalla koolle Järjestöjen digiverkosto.

Järjestöjä on opastettu Lappilaiset.fi -verkkopalvelun käyttöön koulutusten ja henkilökohtaisen neuvonnan kautta mm. yhdistysilloissa ja etäyhteyksin. Lappilaiset.fi -palvelua kehitetään edelleen järjestöjen toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi ja yhdistystoiminnan tueksi sekä tietolähteeksi palveluohjaukseen.

Kunta-järjestöyhteistyön kartoituksella on loppusyksynä koottu kolmatta kertaa tietoa Lapin kuntien ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä sekä siihen liittyvistä toiveista. Haastattelun tuottamaa tietoa käytetään kunta-järjestöyhteistyön vahvistamiseen, kehittämiseen ja medianäkyvyyteen.

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on ollut vahvistaa järjestöjen roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa on edistetty järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostettu järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetty digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa -osahankkeeseen. Lapissa sitä on hallinnoinut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.