Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen kiitokset!

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen kiitokset!

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa on pyritty vahvistamaan järjestöjen asemaa merkityksellisenä yhteistyökumppanina sote-uudistuksessa sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyössä. Matka on pitkä todellisen ja tasavertaisen kumppanuuden sekä toiminnan tasolle. Järjestöjen asema on kuitenkin parantunut huomattavasti. Osa hankkeen tuloksista on murusina maailmalla hankkeen verkostojen kohtaamisissa ja niihin johtaneessa koordinaatiotyössä. Hanketta on toteutettu suurella sydämellä ja toivon mukaan sydän jää sykkimään järjestöjen puolesta tuleviin sote-ratkaisuihin.

Kiitos kaikille kehittämistyössä mukana olleille järjestöjen ja julkisen sektorin edustajille niin kunnissa kuin maakunnassa, muille 2.0 -hanketyöntekijöille ja ohjausryhmälle. Toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on ollut vahvistaa järjestöjen roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa on edistetty järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostettu järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetty digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa -osahankkeeseen. Lapissa sitä on hallinnoinut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.