Maksuton Lapset puheeksi –koulutuskokonaisuus (LP-menetelmä- ja kouluttajakoulutus) alkaa elokuussa 2021

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus järjestää syksyn 2021 – talven 2022 aikana Lapset Puheeksi –koulutuskokonaisuuden, joka koostuu Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksesta ja Lapset puheeksi -kouluttajakoulutuksesta.

Lapset puheeksi –neuvonpito on kaksiportainen menetelmä, jonka avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. Se soveltuu käytettäväksi palveluissa, joissa työskennellään lasten ja perheiden kanssa. Menetelmä sopii myös palveluihin, joissa kohdataan aikuisia, joilla on alaikäisiä lapsia. Lue lisää menetelmästä Toimiva lapsi & perhe -työn sivuilta (Mieli.fi) tai ekollegasta https://ekollega.fi/toimiva-lapsi-ja-perhe-menetelmat.

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti Lapin alueen työelämätoimijoille julkisen sektorin palveluissa, joilla on mahdollisuus omassa työssään käyttää ja / tai kouluttaa menetelmää.

Koulutusryhmän maksimikoko on 20 hlöä. Valintakriteereinä käytetään ilmoittautumisjärjestystä ja alueellista tasapuolisuutta erityisesti kouluttajakoulutuksen osalta. Kouluttajakoulutukseen (5 päivää) hakeutuminen edellyttää 18 tunnin mittaisen (3 päivää) Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen suorittamista sekä yhteensä 5 tehtyä Lapset puheeksi –keskustelua.

Koulutus on osallistujalle maksuton. Menetelmäkoulutus antaa valmiudet käyttää työssään Lapset puheeksi – keskustelua ja – neuvonpitoa. Kouluttajakoulutus antaa valmiudet kouluttaa Lapset puheeksi -menetelmiä. Koulutuskokonaisuus järjestetään siten, että osallistujan on mahdollista osallistua vain menetelmäkoulutukseen (3 päivää) tai kouluttajakoulutukseen (5 päivää). Osallistujan on mahdollista osallistua myös koko kokonaisuuteen (yhteensä 8 päivää). Lapset puheeksi -koulutuskokonaisuus järjestetään etäyhteyksillä seuraavasti:

31.8.2021, 16.9.2021 ja 6.10.2021 (menetelmäkoulutus)
21.10.2021, 10.11.2021, 2.12.2021, 11.1.2022, 1.2.2022 (kouluttajakoulutus)

Lue lisää:

Hae mukaan Lapset puheeksi –menetelmä- ja kouluttajakoulutuksiin! – ekollega – Virtu

Ilmoittautuminen:

15.8.2021 mennessä. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä

Lisätietoja:

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi

kehittämispäällikkö Jaana Jokinen, jaana.jokinen@poske.fi