Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa (5op) – ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen 15.8. mennessä

Lapin Yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteinen
Monialaista ja –tieteistä osaamista sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisille (MoniSote) –hanke (ESR) järjestää maksutonta täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.  Hankkeen neljännessä opintomoduulissa,
Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op,
perehdytään sosiaali- ja terveyspalveluihin saamelaisuuden näkökulmasta ja analysoidaan kulttuurisensitiivisten palvelujen toteutumista ja tavoitteita. Moduulissa tarkastellaan tekijöitä, joita tulee huomioida kulttuurisensitiivisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Moduulin keskeisiä teemoja ovat saamelainen yhteiskunta, kulttuuri ja elämäntavat, normit ja valtarakenteet, kansalaisuus, oikeudet ja politiikka sekä laadukkaat palvelut.  Lue opintomoduulista lisää Lapin yliopiston sivuilta

 

Opinnot ovat maksuttomia.

Opintojen ajankohta: 1.9.-30.11.2021.

Toteutus: Opinnot toteutetaan verkko-opetuksena.

Ilmoittautuminen: viimeistään 15.8.2021 tästä linkistä

Lisätietoja Monisote –hankkeesta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Lapin yliopiston sivuilta.