Hyvinvoinnin monet kasvot

     

Seminaarin tarkoituksena on käydä vuoropuhelua hyvinvoinnista eri alojen asiantuntijoiden, kuntatoimijoiden, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kesken. Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden yhteisymmärrystä ja roolia tavoitteellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen verkostoyhteistyössä.

Keskeisiä seminaarin teemoja  ovat hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen kunnan strategisena tehtävänä, osallisuus, tiedolla johtaminen, vaikuttavuus sekä hyvinvoinnin rooli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

 

PDF tiedostot

 

Verkostoseminaarin aikataulu: Verkkoseminaarin aikataulu

Teemahuone: TEEMAHUONE 1,final (002)

 

ILMOTTAUDU