SAAVA-hanke yhdistää saattohoidon vapaaehtoistoimijat ensimmäisenä Suomessa 

 

 

 

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n SAAVA-hanke (saattohoidon vapaaehtoiset) kehittää yhdessä kumppanuusorganisaatioiden kanssa yhtenäistä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan toimintamallia ja koulutusrakennetta maahamme. Kolmivuotisen, STEA-rahoitteisen hankkeen toiminta aloitettiin elokuussa 2021 hankkeen kolmella pilottialueella Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Tavoite on laajentaa luodut mallit valtakunnallisiksi hankkeen päätösvaiheessa.

SAAVA-hankkeen tavoitteena on kartoittaa saattohoidon vapaaehtoistoiminnan valtakunnallinen nykytila, tarpeet ja toiveet sekä kehittää vapaaehtoistoimintaa, jotta yhä useampi saattohoidossa elävä ihminen ja hänen läheisensä saavat mahdollisuuden koulutetun vapaaehtoisen tarjoamaan kiireettömään tukeen ja läsnäoloon.

SAAVA-hankkeessa vapaaehtoisten koulutukseen tuotetaan valtakunnallisesti hyödynnettävä, yhtenäinen koulutussisältö ja -rakenne. Saattohoidon vapaaehtoistoiminnalle kehitetään valtakunnallinen toimintamalli, jota juurrutetaan asteittain käytäntöön ensin pilottialueilla ja sitten laajemmin maassamme.

Kumppanuusorganisaatioina hankkeessa mukana ovat Syöpäjärjestöt, Terhokoti, Koivikko-koti, Pirkanmaan Hoitokoti, Kirkkohallitus, Opintokeskus Sivis, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö, Tampereen, Turun ja Rovaniemen kaupungit, TAYS, TYKS, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin alueen muut terveyskeskukset, Rovaniemen seurakunta, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistykset sekä Mummon Kammari Tampereelta. Kumppanuusorganisaatioiden määrää tullaan kasvattamaan hankkeen edetessä.

”Syvin perustarpeemme on tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi inhimillisenä ihmisenä ihmiselle. Silloinkin, kun aikaa on jäljellä vähän. Ainutlaatuisen SAAVA-hankkeesta tekee aito mahdollisuus kehittää yhdessä saattohoidon vapaaehtoistoimintaa, luoda osallisuutta ja toimivia käytänteitä sekä tehdä näkyväksi olemassa olevaa hiljaista tietoa”, SAAVA-hankkeen projektipäällikkö Miia Merikallio toteaa.

Yhdessä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan hyväksi!

Lisätietoja SAAVA-hankkeesta: Projektipäällikkö Miia Merikallio, miia.merikallio@sphy.fi, p. +358 40 4180 185, www.saava.fi (SAAVA-hankkeen logo: graafikko Tiina Aaltonen)