WOT -hanke tiedottaa

WOT -hanke kutsuu kaikki kynnyksettömästä osallisuustoiminnasta kiinnostuneet mukaan kehittämään uudenlaista osallisuustoiminnan mallia!

WOT Verkoston Voimalla Osaksi Työelämää -hanke on Eduron ja Lapin AMKin toteuttama hanke, jonka tavoitteena on kehittää osallisuutta vahvistavia yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödyntävä toimintamalli osaksi Eduron ja Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointiapteekin toimintaa yhteistyössä lappilaisten järjestöjen kanssa.

Asiakkaat voivat löytää tiensä hankkeen aikana järjestettävään osallisuustoimintaan ja hankkeessa kehitettävän toimintamallin mukaiseen toimintaan mm. järjestöjen, terveyspalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden, asumispalveluiden, päiväkeskuksen, te-palvelujen ja Ohjaamon kautta.

Toimintamallin kehittäminen etenee suunnitellusti sisältäen seuraavat vaiheet: 1.) Orientaatio yhteiskehittämiselle, laaditaan aikataulu toimintamallin kehittämisprosessille, luodaan arvot ja periaatteet ideoitavalla mallille, 2.) Laaditaan hankkeessa käytännössä pilotoitavasta toimintamallista prosessikuvaus, 3.) Kehitetään pilotoitua prosessikuvausta asiakaslähtöisyyden näkökulmasta eteenpäin ja 4.) Julkaistaan valmiin toimintamallin prosessikuvaus.

Kynnyksettömästä osallisuustoiminnasta kiinnostuneiden järjestöjen ja muiden organisaatioiden avulla Lapin AMK ja Eduro pyrkii löytämään uuden tavan järjestää osallisuustoimintaa käyttäjälähtöisesti. Varsinaiseen toimintamallin yhteiskehittämiseen olisi hienoa saada osallistujia mukaan nyt aloitettaviin lyhyisiin kehittämistyöpajoihin! Yhteensä kehittämistyöpajoja on suunnitelman mukaan neljä kappaletta.

#1 Toimintamallin kehittämistyöpaja pidetään 19.11.2021 klo 9:00-10:00 Teams-etäpalaverina tässä linkissä:  1. Kehittämistyöpajan Teams-linkki

*Kehittämistyö käynnistetään orientaatiolla yhteiskehittämisen tavoitteille, sovitaan   työskentelylle aikataulu, luodaan arvopohja ja periaatteet kehitettävälle mallille.

 

Tervetuloa mukaan kehittämään osallisuustoiminnalle toimintamallia yhdessä WOT-hankkeen kanssa!

Lisätiedot:

Panu Huczkowski

Lapin AMK

WOT-hanke, projektipäällikkö

 

 

WOT-hanke_verkostomainos_297x420mm+bleed 3mm