Kommentoi Lapin hyvinvointialueen yleishyödyllisten yhdistysten avustusperiaatteiden luonnosta 2.6.2022 mennessä – Esittelytilaisuus ke 1.6 klo 17:00

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen yleishyödyllisten yhdistysten avustusperiaatteiden luonnosta 2.6.2022 mennessä – Esittelytilaisuus ke 1.6 klo 17:00

Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet on tarkoitus tuoda hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2022. Myöhemmin tämän vuoden aikana valmistellaan tarkemmat avustuskäytännöt ja avustusten myöntämisen kriteerit. Pyydämme järjestöiltä ja muilta tahoilta kommentteja avustusperiaatteiden luonnokseen 2.6.2022 mennessä.

Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet on tarkoitus tuoda hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2022. Myöhemmin tämän vuoden aikana valmistellaan tarkemmat avustuskäytännöt ja avustusten myöntämisen kriteerit. Pyydämme järjestöiltä ja muilta tahoilta kommentteja avustusperiaatteiden luonnokseen 2.6.2022 mennessä.

Avustusperiaatteiden luonnoksen mukaan harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta on yleishyödyllistä. Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulisi edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan voisi saada avustusta hyvinvointialueelta tai kunnalta.

Toiminta-avustuksia myönnettäisiin yhdistyksen perustehtävän mukaiseen toimintaan, kun avustettava toiminta toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella. Avustusta myönnettäisiin hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaan toimintaan. Avustusperustaisilla kumppanuussopimuksilla sekä muilla kumppanuussopimuksilla tuettaisiin toimintaa, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tuettava toiminta voisi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voitaisiin tehdä toiminnasta, joka kytkeytyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiminta voisi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Tutustu & kommentoi

Tutustu hyvinvointialueen avustusperiaatteiden luonnokseen: Luonnos: Avustusperiaatteet (aukeaa uudelle välilehdelle) ja kommentoi luonnosta 2.6.2022 mennessä tämän lomakkeen kautta >> .

Hyvinvointialueen avustusperiaatteiden luonnosta esitellään kaikille avoimessa Teams-tilaisuudessa keskiviikkona 1.6. klo 17.00. Ilmoittaudu Teams-tilaisuuteen 30.5.2022 mennessä: tämän linkin kautta >>. Linkki Teams-kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätietoja:

Verena Kortelainen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija, verena.kortelainen@lapha.fi040 626 1018

Harri Tiuraniemi, tukipalvelujen ja yhdyspintojen sekä lapsi- ja perhepalvelujen vastuuvalmistelija, harri.tiuraniemi@lapha.fi040 665 9734