Vuoden Kellokas 2022

Vuoden Kellokas 2022

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on valinnut vuoden Kellokkaaksi Lapin hyvinvointialueen terveysjohtaja Miia Palon hänen pitkäjänteisestä työstään lappilaisten ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä ja niiden integroinnissa. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys jakaa vuosittain huomionosoituksen henkilölle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti edistänyt lappilaisten hyvinvointia.

Miia Palo on ollut vahvasti mukana Lapin hyvinvointialueen ja soteuudistuksen valmistelussa ja hän on nähnyt tärkeänä, että järjestöt ja lappilaiset ihmiset otetaan mukaan valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen. Hän korostaa keskustelun dialogisuutta, jossa keskiössä on tasavertaisuus, kuunteleminen, läsnäolo sekä toisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Hän on yhteistyökykyinen ja häntä on helppo lähestyä. Hän näkee verkostoyhteistyön ja osallisuuden tärkeyden palveluiden kehittämisessä. Hänellä on taito ilmaista asioita selkeästi ja ymmärrettävästi. Palveluiden kehittämisen näkökulmana on yksittäisen ihmisen kokema palveluiden tarve.

Miia Palo on nähnyt järjestöjen tärkeän roolin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja hän rakentaa yhdyspinta yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Hän on toiminut myös Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallituksessa vuosina 2017–2020 ja vuoden 2022 lähtien Suomen sydänliiton liittohallituksen jäsenenä.

Miia Palo on ollut tuomassa Isossa-Britanniassa kehitettyä Hyvinvointilähete toimintamallia Suomeen. Hyvinvointilähetteen kohderyhmänä ovat aikuiset henkilöt, joiden tarpeisiin on vaikea vastata olemassa olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Ihminen voi tarvita tukea elämäntapamuutoksissa tai yksinäisyyden lievittämisessä. Hyvinvointilähetteellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tehdään terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisen ja asiakkaan kanssa yhdessä hyvinvointilähete. Keskeistä on vapaaehtoisen, koulutetun linkkihenkilön tarjoama henkilökohtainen ja määräaikainen tuki liittyä yhteisön hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan esimerkiksi kolmannen sektorin palveluihin.

Asiasanat

kellokas, syyspäivät, lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys,