VASA-hankkeen järjestönäkökulmaa tuottaa Vilma Portti!

VASA-hankkeen järjestönäkökulmaa tuottaa Vilma Portti!

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on valittu osatoteuttajaksi vuoden 2022 VASA Vahva sote Lapin hyvinvointialueella -hankkeeseen. VASA-hankkeen investointiosuudessa 2 on tarkoituksena kehittää hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti, joka kytkee yhteen sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminnan sekä järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden palvelut ja tuen. Tavoitteena on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen sekä varhaisen vaiheen ongelmien tunnistaminen ja tilanteissa toimiminen. Toiminnan mahdollistavat toimivat matalan kynnyksen palvelut sekä yhteistyö, jossa merkittävää on oikea-aikainen ja -paikkainen palveluohjaus.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä on 1.9. aloittanut hankekoordinaattorina Vilma Portti, jonka tehtävänä on tuoda järjestönäkökulmaa hankkeen työryhmiin ja olla mukana valmistelemassa vuosien 2023-2025 hankesuunnitelmaa: ”Odotan eniten sitä, että pääsen kuulemaan kokemuksia järjestöiltä, jotka ovat jo olleet mukana Arjen Turvaa- ja Hyvinvointilähete-toimintamalleissa ja viemään tietoa eteenpäin toimintamallien kehittämisen tueksi. Järjestöissä on valtava voima, joka on nyt mahdollista ottaa suunnitelmallisesti ja systemaattisesti mukaan asukkaiden arjen turvallisuus-, sosiaali- ja terveystyöhön.”

Vilmalla on verkostotyökokemusta toimittuaan vuosia toimintaterapeuttina kunnissa ja yhteisöissä. Työn ohessa Vilma on opiskellut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon monialaisen kuntoutuksen koulutusohjelmassa sekä hankkinut osaamista palvelumuotoilusta, prosessijohtamisesta sekä yhteiskehittämisestä. Erityisen tärkeänä työssään Vilma pitää viestintää ja verkostotyötä: ”Haluaisin nähdä valtakunnallisen Lähellä.fi -verkkopalvelun osana hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen hyvinvoinnin edistämistyötä sekä tärkeänä työkaluna hyvinvointilähete-toiminnassa.” Vilma on kotoisin Ivalosta, mutta työn perässä ajautunut ja sittemmin asettunut Rovaniemelle.

 

Vilmaan voi olla yhteydessä

puhelimitse: 040 164 6696
sähköpostitse: vilma.portti(at)lapinsote.fi

Asiasanat

lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys, vasa-hanke,