Kevään 2023 Luontolähtöinen eYSTÄVÄPIIRI-ryhmänohjaajakoulutus

Kevään 2023 Luontolähtöinen eYSTÄVÄPIIRI-ryhmänohjaajakoulutus

Hanki osaaminen iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän ryhmän ohjaamiseen!

Kevään 2023 Luontolähtöinen eYSTÄVÄPIIRI-ryhmänohjaajakoulutus

Pohjois-Suomi ja Lappi

Koulutus antaa valmiudet tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmän suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen Vanhustyön keskusliiton kehittämän ryhmämallin mukaisesti.

Koulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, hallitun ryhmäprosessin toteuttamiseen sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana. Koulutuksessa hyödynnetään luontolähtöisyyttä ryhmäsisältöjen ja vuorovaikutuksen tukena sekä saadaan vinkkejä digitaalisuuden hyödyntämiseen Ystäväpiiri-ryhmässä.

Koulutukseen kuuluu viisi Teams-alustalla järjestettävää etäkoulutuspäivää (to 26.1., to 2.2., to 2.3., to 30.3. ja to 11.5.2023 klo 9.00–16.00), joiden rinnalla osallistujat ohjaavat parityönä oman iäkkäille ihmisille suunnatun Ystäväpiiri-ryhmän lähitapaamisina tai verkossa eYstäväpiiri-ryhmänä (12 kokoontumiskertaa viikoittain).

Koulutus maksaa ammattilaisille 100 € ja on vapaaehtoisille maksuton.
Koulutus on kohdennettu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla asuville.

Hae koulutukseen viimeistään 10.1.2023 mennessä!

Sähköinen hakulomake: https://vtkl.fi/tapahtumat/

Paikat täytetään hakujärjestyksessä, ja koulutukseen hakeneet ohjaajaparit haastatellaan ennen koulutuksen alkua.

Lisätiedot: Alueohjaaja Marjo Pääkkö,
p. 050 324 0690, marjo.paakko@vtkl.fi
https://vtkl.fi/toiminta/ystavapiiri

https://vtkl.fi/tapahtumatyypit/ystavapiiri/luontolahtoinen-eystavapiiri-koulutus-pohjois-suomi-ja-lappi-kevat-2023

Esite

Asiasanat

tiedote,