Vuoden 2022 Tehemä pois -järjestöpalkinto MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry:n JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylissä 2019-2022 -hankkeelle

Lapin maakunnan järjestöneuvottelukunta palkitsee vuonna 2022 Tehemä pois -palkinnolla JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylissä 2019-2022 -hankkeen. Tehemä pois -järjestöpalkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

JOKOS hankkeen hallinnoija MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry on perustettu 16.11.1965. Yhdistys on kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia sekä koordinoida että kehittää vapaaehtoistyötä ja yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. Ensisijainen toiminta-alue on Rovaniemi.

JOKOS -hanke oli ESR-rahoitteinen hanke, jota rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö. Päämääränä oli lisätä työtä ja hyvinvointia Rovaniemen kylissä ja yhteisöissä vahvistamalla maaseutualueiden kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden elinvoimaa sekä kykyä työllistää.

Hankkeen tavoitteina oli vahvistaa haja-asutusalueen pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edellytyksiä, tukea kyläyhdistyksiä ja muita alueen toimijoita työllistämisosaamisen vahvistamisessa sekä työnantajana toimimisessa, perustaa verkostoyhteistyöhön ­pohjautuvia työllistämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia tukevia työllisyyspisteitä pilottikylille sekä luoda yhteistyössä järjestötyöllistämisen tukirakenteita yhdistystoiminnan tueksi

JOKOS -hankkeessa on tehty paikallisesti merkittävää hanketyötä yhteistyössä kylien kanssa. Hankkeella on edistetty järjestöjen työllistämis- ja pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena on syntynyt järjestötyöllistämisen työkalupakki, josta löytää runsaasti tietoa, ohjeita ja vaihtoehtoja työntekijän työllistämiseen, työkokeiluun, harjoittelijoiden ottamiseen tai oppisopimuksiin yhdistyksessä. Työkalupakki auttaa työnhakijaa etsimään mahdollisuuksia mm. yhdistyksistä. Työkalupakkiin on koottu mm. esimerkkejä, oppaita, linkkejä, toimijaesittelyjä ym. työllistämisen sekä työllistymisen tueksi. Työkalupakki löytyy www.jokos.fi sivustolta.

Hankkeessa tuotettu järjestötyöllistämisen vertaistukimalli vie eteenpäin merkittävästi Lapin järjestöstrategiaa. Hanke on saanut myös valtakunnallista huomiota ja lisännyt osaltaan järjestöjen näkyvyyttä.

Palkinto luovutetaan 18.11. Torniossa pidettävässä Lapin maakunnallisessa Järjestöfoorumissa.

Lisätietoja: Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halonen 040-5663447 hilkka.halonen@meriva.com
tai Virpi Nevalainen p. 040 0403659, virpi.nevalainen@lapinsote.fi


Maakunnallinen Järjestöneuvottelukunta on Lapin liiton hallituksen nelivuotiskausittain nimeämä järjestöjen ja aluekehitysviranomaisten yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa, järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen, toimiminen lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa, järjestöjen integroiminen mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön sekä maakunnallinen järjestöstrategia. Järjestöneuvottelukunta organisoi vuosittain maakunnallisen järjestöfoorumin yhdessä Lapin sosiaali- ja terveysturvaturvayhdistyksen kanssa.

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asiasanat

Tehemä Pois -järjestöpalkinto, tiedote,