Järjestöjen sote-muutostuen tilannekatsaus

Järjestöjen sote-muutostuen tilannekatsaus

Hei, pohjoisen järjestötoimijat!

Kiitos teille yhteistyöstä ja panostuksestanne hyvinvointialueiden ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön vuonna 2022! Olemme edenneet jokaisella alueella hyvää vauhtia, ja tarvittaessa myös toteuttaneet kartoituksia, yhteenvetoja ja yhteistyöpalavereita. Joillakin alueilla on viime vuoden aikana pidetty sekä järjestökentän, että julkisen sektorin kanssa myös työpajoja niin käytännön yhteistyöstä kuin yhteistyörakenteistakin.

Tänä vuonna jatketaan siitä mihin joulun alla jäätiin. Suunnitelmissa on muun muassa rakentaa ja vahvistaa järjestöyhteistyörakenteita hyvinvointialueyhteistyöhön, luonnostella palvelupolkuja ja kehittää muillakin tavoin käytännön yhteistyötä monella saralla, kullakin alueella tarpeen ja tilanteen mukaan. Jos ette vielä seuraa facebook-sivuani, se kannattaa ottaa seurantaan, sillä siellä tiedotan ajankohtaisista asioista, kuten tiedossani olevista järjestöavustusasioista (https://www.facebook.com/johannasotemuutostuki/)Kuitenkin, kuten Anitakin alla toteaa, kannattaa seurata myös hyvinvointialueiden tiedotuskanavia, sillä joskus jotain voi mennä ohi 😊

Mukavia talvipäiviä toivotellen:

Johanna Saarivaara
järjestöasiantuntija, Järjestöjen sote-muutostuki
Kainuu | Keski-Pohjanmaa | Lappi | Pohjois-Pohjanmaa
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
040 580 3765

 

Lue alta myös Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikön Anita Hahl-Weckströmin terveiset:

 

Hei,

Historiallinen sote-uudistus toteutuu pian, kun sosiaali-, terveys ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueille.

Siirto on herättänyt pelkoja palvelujen katkoksista ja tietojärjestelmäongelmista. Järjestöjen näkökulmasta vuodenvaihde ei ole suuren uudistuksen päätepiste vaan enemmänkin välietappi tiellä kohti uutta toimintaympäristöä.

 

Järjestöavustusmallit pääosin valmiita, avustusten hakuaikoja syytä seurata

Järjestöavustukset, hyvinvointialueiden strategiat ja järjestöyhteistyön rakenteet ovat olleet kuluneena vuonna Järjestöjen sote-muutostuen erityisessä seurannassa.

Joulukuun alussa kerättyjen tietojen perusteella suurin osa hyvinvointialueista on saanut valmiiksi järjestöjen avustusmallin. Joillakin alueilla yksityiskohtien viimeistely venyy kuitenkin vuodenvaihteen yli, ja avustusten hakuaikataulu on monilla alueilla vielä pimennossa. Järjestöjen kannattaakin seurata omien hyvinvointialueidensa viestintäkanavia hakuilmoitusten varalta

Valtaosa hyvinvointialueista on hyväksynyt hyvinvointialuestrategiat. Järjestöt nähdään niissä tärkeinä kumppaneina, mutta yhteistyön muotoutuminen vie oman aikansa. Yhteistyörakenteet ja niiden valmiusaste vaihtelevat alueittain.

 

Vuoden 2023 tärkeitä teemoja ovat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä palvelujen kehittäminen

Järjestöjen sote-muutostuki kääntää jo katsetta kohti tulevaisuutta. Yksi vuoden 2023 tärkeä teema järjestöjen näkökulmasta ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte) koskevat neuvottelut. Laki edellyttää, että hyvinvointialue käy vuosittain hyte-neuvottelut terveyden edistämistyötä tekevien julkisten toimijoiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Ensimmäiset hyvinvointialueet ovat jo pohtineet, miten neuvotteluja toteutetaan. Alustavista suunnitelmista voi päätellä, että alueilla on paljon tapaamisia ja keskusteluja eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi järjestöjen teemaverkostoille on suunniteltu tapaamisia seudullisesti. Työ tällä saralla jatkuu tiiviinä vuoden 2023 puolella.

Juuri käynnistynyt kansallisen monialaisen hyte-palvelukonseptin kehittäminen sekä alueelliset palvelutarjottimet tulevat parantamaan myös järjestöjen toiminnan ja palvelujen löydettävyyttä. Toimintamallista on apua sekä asukkaille että ammattilaisille asiakas- ja palveluohjaukseen.

Palvelujen sisällön sekä asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen hyvinvointialueilla jatkuu. Osa hyvinvointialueista on aloittanut osallisuusohjelman laatimisen. Myös ne kanavoivat osaltaan järjestöjen edustamien ihmisten ääntä palvelujen kehittämiseen. Palvelujen sisällöt, palveluohjaus ja osallisuusohjelmat ovat järjestöjen näkökulmasta vuoden 2023 tärkeimpiä teemoja.

 

Loppuun muutama poiminta työsi tueksi:

 

Kiitos menneestä vuodesta ja hyvää vuotta 2023!

Anita Hahl-Weckström
Hankepäällikkö, Järjestöjen sote-muutostuki
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Asiasanat

järjestöjensotemuutostuki, sotemuutostuki, Järjestöjen sote-muutostuki,