Järjestötoimijat: Vapaaehtoistoiminnan Pestuumarkkinat Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille 31.1.2023

Järjestötoimijat: Vapaaehtoistoiminnan Pestuumarkkinat Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille 31.1.2023

Järjestämme Pestuumarkkinat 31.1.2023 yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Tällä kertaa mukana on pelkästään hoitotyön koulutuksen (sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus) opiskelijat. Keväästä poiketen Pestuumarkkinat järjestetään nyt etänä Teams -yhteydellä.

Opiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuuluu Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä osa I, yhteensä (5 op)

Harjoitteluympäristöinä ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä seurakunta. Harjoittelulla edistetään sairaanhoitaja/terveydenhoitaja opiskelijoiden tietoisuutta kolmannen sektorin tärkeästä roolista kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppaneina.

Harjoittelun tavoitteet ovat seuraavat:

”Kohtaat eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä. Kykenet asiakasta kunnioittavaan ja luottamusta herättävään vuorovaikutukseen. Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua. Tiedät erilaiset terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajat ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.”

Harjoittelu lyhyesti:

Opiskelija suorittaa harjoittelun toisen lukuvuoden aikana sosiaali- ja terveysalan kolmannella sektorilla.

Harjoittelun laajuus on 5 op eli 133h:

 • 113h toimintaa kolmannella sektorilla valitsemassasi paikassa
 • 20h harjoitteluun liittyvien tehtävien tekemiseen

Harjoittelun tarkoituksena on tutustua ja tarkastella kolmannen sektorin roolia osana sosiaali- ja terveysalaa ja sairaanhoitajan ammattia.

Harjoittelun suorittaminen:

 • Opiskelija sopii itse pestuumarkkinoilla harjoittelusta valitsemansa järjestön edustajan kanssa (alueena koko Lapin maakunta tai muu opiskelijan oman paikkakunnan järjestö)
 • Opiskelija täyttää harjoittelun ajan tuntilistaa (saatavana ohjatun harjoittelun työtilasta), joka palautetaan allekirjoitettuna harjoittelun lopussa Moodlen palautuslaatikkoon
 • Huolehtii järjestölle ohjaavan opettajan yhteystiedot (työvuorolista)

Harjoittelussa opiskelija voi esim. osallistua erilaiseen ryhmätoimintaan, tapahtumien järjestämiseen ja organisointiin, tai suunnitella järjestön kanssa yhteistyössä muita sovittuja tehtäviä.

Lukuvuonna 2023 prosessi etenee seuraavasti (huom. muutoksia edelliseen kertaan):

 • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ottaa vastaan järjestöjen ja seurakunnan ilmoittautumiset ja tarjoamat harjoittelupaikat markkinoille.
 • Opiskelijat (n. 80 opiskelijaa) osallistuvat pestuumarkkinoille 31.1.2023 klo 8:15-11:45 Teamsin kautta
 • Pestuumarkkinoilla Rovaniemen Neuvokas ja SPR Lapin piiri toteuttavat perehdytyksen – Vapaaehtoistoimintaa opiskelijoille
 • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys esittelee tarjolla olevat paikat ja tehtävät. Toimitathan siis 1–2 dian mittaisen PowerPoint esityksen, jossa kuvaat yhdistyksen tarkoituksen/toiminnan lyhyesti, sekä työtehtävät sähköpostilla osoitteeseen riitta.ollila(at)lapinsote.fi 24.1.2023 mennessä.
 • Esittelyn jälkeen Lapin sotuyhdistys jakaa paikat ilmoittautumisjärjestyksessä opiskelijoille. Tällä tavalla toimien pyritään välttämään se, että johonkin järjestöön on liikaa tunkua ja toisiin ei tule yhtään ilmoittautumista. Ilmoittautumislomakkeessa voi ilmoittaa kuinka monta paikkaa teillä on tarjota.
 • Opiskelija ottaa yhteyttä järjestöön ja sopii itse pestuumarkkinoilla harjoittelusta valitsemansa järjestön edustajan kanssa (alueena koko Lappi tai muu opiskelijan oman paikkakunnan järjestö).
 • Opiskelija suorittaa harjoittelun sovitussa aikataulussa lukuvuoden 2023 aikana.
 • Harjoittelun lopuksi järjestön edustaja allekirjoittaa dokumentin, josta ilmenee opiskelijan tekemien työtuntien määrä.

Koska tällä kertaa Pestuumarkkinat järjestetään pelkästään etänä ja Lapin sotuyhdistys esittelee paikat, ei järjestöjen osallistuminen ole välttämätöntä. Toimitan kuitenkin liittymislinkin harjoittelupaikan tarjoaville, josta pääsee mukaan seuraamaan perehdytystä, jos sitä pyydetään ilmoittautumislomakkeessa. 

Ennakkotieto:

Järjestämme vapaaehtoistyön jaksoon liittyvän palaute- ja kehittämispalaverin oppilaitosten ja järjestöjen kesken todennäköisesti maaliskuussa. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon. Mukaan voivat osallistua niin uudet kuin vanhat harjoittelupaikkoja järjestävät tahot.

 

Vapaaehtoistyön harjoittelupaikkojen ilmoittaminen 18.1.2023 klo 16:00 mennessä tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/2498D501CE1294B1

 

Lisätietoja:

Riitta Ollila

järjestökoordinaattori

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

riitta.ollila(at)lapinsote.fi

040 198 2203

www.lappilaiset.fi

www.lähellä.fi