TIETOA        VAIKUTTAMISTA      YHTEISTYÖTÄ

Tutustu Lapissa toimiviin yhteisöihin ja yhdistyksiin, 
löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia: www.lappilaiset.fi 

Lapin järjestötoiminnan uutiskirje

18/11/2019

Julkaisemme uutiskirjettä, joka sisältää ajankohtaista tietoa yhdistyksen ja sen hankkeiden toiminnasta Lapin järjestö- ja yhdistyskentällä sekä tietoa koulutuksista ja tapahtumista. Uutiskirje on suunnattu Lapin järjestöissä ja järjestöyhteistyötä tekevissä organisaatioissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä kaikille järjestötoiminnasta kiinnostuneille. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry julkaisee uutiskirjeen neljä kertaa vuodessa.

Uutiskirjeen sisällön tuottaa ja sen toiminnasta vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

---

 Ajankohtaista yhdistyksessä

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallitus kaudella 2019-2020

Puheenjohtaja: Veli-Matti Ahtiainen

Varapuheenjohtaja: Arja Kilpeläinen

Varsinaiset jäsenet:
Pirjo Kairakari
Anita Lammassaari
Mikko Närhi
Miia Palo
Sirkka Pikkuvirta
Anneli Pohjola
Suvimaria Saarenpää
Päivi Salminen

Varajäsenet:
Hilkka Halonen
Liisa Niiranen
Tarja Tenhunen

---

Uuden työntekijämme esittely

Kalustepuuseppä, peltiseppä, varastomies, kalastustarvikemyyjä, yrittäjä ja mitä muita näitä nyt olikaan? Niistä onkin muovautunut ajansaatossa it-alan ammattilainen. Asia ei tietenkään ole niin simppeli, sillä 210 opintopistettä ammattikorkeakoulun oppeja ja harrastuneisuus sen ohella taisivat eniten muovata tuohon edellä mainittuun suuntaan. Ammattikorkeassa opiskelin tietojenkäsittelyä ja suuntauduin internet-palveluihin ja digitaaliseen mediaan.

Tällä hetkellä työskentelen Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä ja toimin Toimeksi.fi-verkkopalvelun teknisenä asiantuntijana. Onni oli myötä, kun tähän hommaan pääsin, sillä se vastaa lähes 1:1 opintojani ammattikorkeassa ja mitä kerkesin yritystoimintani aikana tehdä.

Vaikka olen Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen työntekijä, teen silti työni lähes 100-prosenttisesti kotoa käsin Oulusta. Tehtävässä sijainti ei ole olennaista. Etätyöskentely on osoittautunut itselleni erinomaiseksi tavaksi suorittaa tehtävää ja se jättää myös aikaa harrastuksille, koska aikaa ei esimerkiksi kulu työmatkoihin. Tärkeimpiin harrastuksiini kuuluu paini, joka on varmasti Lappilaisillekin tuttu laji ja toisena on kalastus, jota ajoittain tulenkin Lappiin harrastamaan. Se lienee Lappilaisille lähempänä elämän tapaa?

Terveisin
Janne Karjalainen,
Toimeksi.fi
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

---

Toimeksi.fi-verkkopalvelu kasvaa vuoden 2019 aikana neljällä uudella maakunnalla; Kainuu, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Päijät-Häme, joiden verkkopalvelut ovat parhaillaan työn alla ja jo hyvässä vauhdissa. Tästä voimmekin todeta, että suunta palvelun kehitykselle on ollut oikea ja kansan tietoisuus siitä vähintäänkin hyvällä tasolla.

2019 vuosi on toki myös haasteellinen, sillä Toimeksi-projektin vetovastuu on vaihtunut Pohjois-Pohjanmaalta Lappiin. Vetovastuun vaihduttua myös henkilöstöä on vaihtunut, mutta tämä ei varmasti hidasta palvelun kehittämistä kuin hetkellisesti ja paremminkin antaa uusia perspektiivejä sen kehittämiseen.

Kuluvan vuoden aikana Toimeksi.fi-verkkopalvelun kehittäminen keskittyy järjestelmän perinteiseen päivittämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Näitä suurempia kehittämistöitä päästäänkin heti kuumimman lomakauden jälkeen toteuttamaan. Tärkeimpänä kehityskohteena kuitenkin toiminee tuo käyttäjäkokemuksen parantaminen niin vierailijoiden kuin jo palvelua aktiivisesti käyttävien toimijoiden osalta.

Lisätietoja

Tekninen asiantuntija
Janne Karjalainen
Toimeksi.fi
janne.karjalainen@lapinsote.fi
puh. 044 773 7192

---

JÄMY - Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke

Sote kaatui, me ei! – Yhdessä eteenpäin

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyi Suomen hallituksen eroon 8. maaliskuuta 2019. Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena oli turvata kaikille suomalaisille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin. Lapin maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa tehty työ paketoitiin hyödynnettäväksi kunnissa ja kuntayhtymissä sekä seuraavaa uudistusta valmistelevalle ryhmälle ja koottiin lapinmaakunta.fi -sivustolle. 

Lue lisää ->

---

Maistiaisia syyskuussa julkaistavasta maakunnallisesti järjestökyselystä

Usein järjestöistä puhutaan tahona, joka tavoittaa ihmiset. Järjestöt kokoavat heidät, meidät, yhteen. Järjestöissä me toteutamme monen kirjavaa toimintaa meille itselle, heille, kaikille. Mutta kuinka kattavasti järjestöt oikeasti tavoittavat lappilaisia? Tähän kysymykseen antaa osaltaan vastauksen ensimmäinen Lapin maakunnallinen järjestökysely.

Laskemalla yhteen kyselyyn vastanneen 326 järjestön ilmoittamat jäsenet, vapaaehtoiset, työntekijät ja toimintaan osallistuneet, vuonna 2017 järjestöt tavoittivat reilu 80% koko Lapin väestöstä.  On kuitenkin huomioitava, että moni on jäsenenä ja toimii useammassa kuin yhdessä järjestössä. Jäseniä voi olla muista maakunnista. Lisäksi sama henkilö voi kiinnittyä järjestöön eri rooleista, jolloin sama henkilö voi olla tilastossa useampaan kertaan. Tästä tarkennuksesta huolimatta, kysely luo kuvaa järjestötoiminnan ihmisiä yhdistävät voimasta.

Järjestöt ovat lappilaisten yhteinen asia, jota kannatamme jäsenmaksuilla, tuemme ostamalla arpoja sekä toteutamme talkoilijoina ja vapaaehtoisina. Iso osa osallistuu järjestöjen toteuttamaan toimintaan. Mutta millaisilla resursseilla järjestöt mahdollistavat kaiken sen nykyisen ja vielä toiveissa olevan toiminnan Lapissa. Tästä voit lukea lisää Sosiaali- ja terveysturvan Syyspäivillä Luostolla 5.9.2019 julkaistavasta Maakunnallisesta järjestökyselystä.

Vuoden 2018 aikana toteutettuun kyselyyn vastasi 326 Lappiin rekisteröityä tai Lapissa toimivaa järjestöä. Vastaajia on kaikista kunnista ja kaikilta toimialoilta. Vastaajajoukko edustaa noin 7 %:a vuoden 2018 lopussa Lappiin rekisteröidyistä järjestöistä (yhteensä 4718). Kysely ei tavoittanut lähetysvaiheessa kaikkia järjestöjä puuttuvien yhteystietojen vuoksi. Tavoitettavuuden näkökulmasta kysely lähetettiin 33,4 %:lle järjestöissä, jolloin vastausprosentti oli n. 17%.  Kysely uusitaan vuonna 2020. Tavoitteena on tavoittaa isompi joukko järjestöjä, joten huolehdithan sinäkin oman järjestösi yhteistietojen saavutettavuudesta ja ajantasaisuudesta.

Järjestökoordinaattori
Marika Ahola
marika.ahola@lapinsote.fi
puh. 040 518 9169

---

Syksyllä pyörähtää käyntiin oppilaitosyhteistyön seuraava kausi

Sosiaalityön opiskelijat tutustumaan sosiaalityön toimintaympäristöihin, arjen todellisuuteen ja tuen antamisen mahdollisuuksiin vapaaehtoistoiminnan kautta 

Uudet Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijat rantautuvat opintojensa alkuvaiheessa sosiaali- ja terveysalan järjestöihin perehtymään sosiaalityössä kohdattaviin ilmiöihin sekä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviin arjen haasteisiin ja tuentarpeisiin.

Oppimisen keskiössä on tunnistaa erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten mahdollisuudet toimia ja osallistua sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden mahdollisuudet tukea ja auttaa eettisesti kestävällä tavalla. 

Järjestöt pääsevät rekrytoimaan sosiaalityön opiskelijoita 40 tunnin vapaehtoistyöhön Pestuumarkkinoilla 10.9. Lapin yliopistolla.  

Markkinat organisoi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys yhteistyössä sosiaalityön oppiaineen kanssa.

Mikäli järjestöllänne on kiinnostusta ja mahdollisuus antaa sosiaalityön opiskelijalle oppimisympäristö perehtyä sosiaalityön todellisuuteen, ota yhteyttä:

Järjestökoordinaattori
Marika Ahola
marika.ahola@lapinsote.fi
puh. 040 518 9169

---

Etsintäkuulutus: Etsitään järjestöjen opinnäytetyöaiheita työstettäväksi, valmiita aineistoja hyödynnettäväksi ja jo valmiita töitä jaettavaksi

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijat tekevät osana opintojaan erilaisia kehittämistehtäviä ja opinnäytteitä. Aina ei löydy sitä omaa aihetta. Omalle tehtävälle tai opinnäytteelle olisi tärkeää saada käytännön yhteys. Sekin, että joku odottaa innokkaana työn valmistumista, kirittää työn eteenpäin viemisessä. Tarvittavan aineiston kerääminen on usein iso urakka, joten valmiit aineistot ovat haluttuja.  

Järjestöissä on paljon kehittämistehtäviksi ja opinnäytteisiksi sopivia aiheita, kysymyksiä ja teemoja. Järjestöt keräävät myös monenlaista tietoa, joka voi jäädä koko laajuudessaan hyödyntämättä.

Löytyykö Teidän järjestöstänne opinnäytetyöaiheita työstettäväksi, valmiita aineistoja hyödynnettäväksi tai jo valmiita töitä jaettavaksi? Ilmianna omat aiheet ja aineistot. Keräämme järjestöjen opinnäyteaiheita välittäen ja esitellen niitä eri alojen opiskelijoille. Aiheet ja valmiit opinnäytteet julkaistaan osoitteessa lappilaiset.fi.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tarjoaa apua orastavien aiheiden ja kysymysten muokkaamisessa opinnäyteaiheiksi.

Ota yhteyttä

Järjestökoordinaattori
Marika Ahola
marika.ahola@lapinsote.fi
puh. 040 518 9169

---

Toimitaan yhdessä! - Uudistetaan kansalaistoimintaa -verkkokeskustelu avoinna

Tervetuloa keskustelemaan yhdistyslain ja muun kansalaistoiminnan edellytysten parantamisesta. Ota kantaa ehdotuksiin tai tuo keskusteluun oma ehdotuksesi yhdistyslain kehittämiseksi!

Liity keskusteluun! ->

---

Lapin Kokemukselliset asiantuntijat

Lapin alueella toimii erilaisia kokemuksellisia asiantuntijoita. He ovat mukana moninaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä uusien alan ammattilaisten koulutuksessa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Kokemuksellinen asiantuntijuus perustuu omakohtaisille kokemuksille esimerkiksi sairastumisesta, vammautumisesta, kuntoutumisesta tai palvelujen käyttämisestä joko henkilökohtaisesti tai läheisenä.

Moni on käynyt kokemukselliseen asiantuntijatoimintaan liittyvän koulutuksen, jossa perehdytään oman tarinan hyödyntämiseen erilaisissa tilanteissa. Kokemuksellisen asiantuntijat (esim. kokemusasiantuntijat, kokemustoimijat ja kehittäjäasiakkaat) toimivat oman järjestön, yhdistyksen, liiton tai muun taustaorganisaation kautta.

Lapissa kehitetään yhdessä lappilaista kokemuksellisen asiantuntijuuden toimintamallia ajatukselle ”Olemme yhdessä yhteisen asian äärellä.”

Lapissa on aktiivinen kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyöryhmä. Ryhmä järjestää muun muassa kokemusseminaareja sekä koulutusta ja tukea kokemuksellisille asiantuntijoille.

Kehittämistyössä ovat jo mukana:

Balanssi ry
Erityislasten Omaiset ELO ry
Lapin Ammattikorkeakoulu
Lapin ensi- ja turvakoti ry
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Lapin kokemustoimijoiden ohjausryhmä
Lapin sairaanhoitopiiri
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rovalan setlementti
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen Neuvokas
Suomen kilpirauhasliitto
Toivola-Luotolan setlementti

Lapin kokemuksellisen asiantuntijuuden toimijat, tulkaa mukaan yhteistyöryhmään!

Ota yhteyttä:

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Tanja Sälevä
tanja.saleva@lapinsote.fi
puh. 040 164 6696

Lisää kokemuksellisesta asiantuntijuudesta ->

---

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Järjestöneuvottelukunnan viimeisin kokous pidettiin 13.6.2019

Järjestöneuvottelukunta käsitteli maakunnallisen järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa 2019-2022. Jo aikaisemmin työvaliokunta ja viestintäverkosto ovat käsitelleet toimeenpanosuunnitelmaa, jota työstettiin myös järjestöfoorumin työpajapäivässä.

Järjestöfoorumi järjestettiin Torniossa 17.-18.5. Osallistujia oli noin 60 kahden päivän aikana. Vuoden 2019 Tehemä Pois -järjestöpalkinto myönnetään Eläkeliiton Posion yhdistyksen hymyhuulet ilmaisuryhmälle. Yhdistys on tehnyt monipuolisesti yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Foorumin materiaalit ovat lappilaiset.fi -sivulla: järjestöfoorumin esitykset.

Järjestöneuvottelukunta päätti aloittaa kuntajärjestöyhteistyösuosituksen työstämisen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kanssa.

Seuraavat järjestöneuvottelukunnan kokoukset pidetään 2.10. klo 13-16 ja 27.11. klo 12-15.

---

Digi kuuluu kaikille - samoin tuki sen käyttöön

Digitaaliset palvelut yleistyvät, mutta kaikki eivät kykene käyttämään niitä itsenäisesti. Digituki tarkoittaa sähköisen asioinnin, palvelun käytön ja laitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digitukea pilotoidaan Valtiovarainministeriön rahoittamassa ja Väestörekisterikeskuksen koordinoimassa Digituki-hankkeessa viidellä alueella: Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa sekä Uudellamaalla. Lisätietoa hankkeesta: vrk.fi/digituki.

Tarkoituksena on muodostaa alueellinen digituen verkosto sekä digituen toimintamalli. Verkostoon kuuluu kirjastoja, järjestöjä, kansalaisopistoja, seurakuntia sekä oppilaitoksia. Pilotin aikana on ollut positiivista huomata, kuinka tärkeäksi digituki koetaan Lapissa. Tästä kertoo muun muassa erilaisten digi-hankkeiden runsas määrä. Useimmissa hankkeissa joko tarjotaan digitukea tai kehitetään työssään digitukea antavien henkilöiden osaamista. Järjestöjen rooli on verkostossa keskeinen ja useat järjestötoimijat tarjoavatkin alueella vapaaehtoisten digineuvontaa.

Projektikoordinaattori
Tytti Kurtti
tytti.kurtti@lshp.fi

---

Viestintä/digityökalun esittely

Mistä tunnistat kalastelun?

Kesä lähestyy ja yksi kesään kuuluva elementti on kalastaminen. Tässä jutussa ei kuitenkaan ole kyse mukavan leppoisasta, rentouttavasta kalastamisesta vaikkapa mato-ongella, vaan tietojenkalastelusta. Mitä on tietojenkalastelu ja mitkä ovat ne tyypillisimmät esimerkit, joista tunnistat phishingin eli tietojenkalastelun? Siitä saat lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://www.digiturvamalli.fi/blogi/5-phishing-esimerkkia-mista-tunnistat-huijauksen

---

Lapin yhdistykset esittäytyvät

Julkaisemme jokaisessa uutiskirjeessä yhden Lappilaisen yhdistyksen, hankkeen tai henkilön esittelyn.

---

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rovaniemen yhdistys ry

MLL Rovaniemen yhdistys ry on jäsenenä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) valtakunnallisessa kansalaisjärjestössä, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.

Yhdistyksemme on toiminut Rovaniemellä lasten ja lapsiperheiden parhaaksi toteuttaen Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteisesti hyväksyttyjä arvoja jo vuodesta 1923 lähtien. Yhdistyksellä oli vuoden 2018 lopussa jäseniä yhteensä 233.

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 95. juhlavuosi, teemana Yhdessä enemmän. Viime vuoden aikana osallistuimme useaan tapahtumaan yhteistyössä rovaniemeläisten toimijoiden kanssa, osallistuimme Riemuhiihtoon, talkoilimme Konttisen kisoissa ja Kauppakeskus Revontulen Lasten lauantaissa esittelimme omaa toimintaamme. Huhtikuussa olimme mukana äidit ja lapset Pilke-illassa tiedekeskus Pilkkeessä. Jäsenillan organisoimme kesäkuussa kauniilla Häkinvaaran Kammilla. Yhdessä MLL:n Perhetoimintakeskuksen ja Vertaistoimintaa kumppanuudella-hankkeen kanssa järjestimme Liiku leiki Lainaalla -tapahtuman toukokuussa. Elokuussa osallistuimme jo tutuksi muodostuneeseen Rovaniemen Wanhat Markkinat -tapahtumaan yhteistyössä MLL Lapin piirin kanssa.

Suurin ja vaikuttavin tapahtumamme oli organisoimamme Fragile-teatteriesitys rovaniemeläisille yhdeksäsluokkalaisille lokakuussa. Tällöin yhdistyksemme hallituksen aktiivit järjestivät viisi erillistä näytöstä kouluilla sekä yhden iltatapaamisen yhteistyöverkostoille ja ammattilaisille. Mukana oli myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Kaiken kaikkiaan tavoitimme noin 600 rovaniemeläistä nuorta Fragilen kautta. Tapahtuma oli erinomainen verkostojen rakentumisen ja tulevan, laajentuvan yhteistyön mahdollistava tapahtuma. 

Rovaniemen alueella toimii kaksi perhekahvilaa; Jaatilassa ja Rovaniemellä MLL Perhetoimintakeskuksessa.  

Tänä vuonna teemanamme on Et ole yksin. Jatkamme vaikuttamistyötä erityisesti nuoriin liittyvissä asioissa, jatkamme perinteisten toimintojemme kehittämistä ja järjestämme tapahtumia. Perhekahvilatoiminnan laajentaminenkin on suunnitelmissa Sinetän seudulle. Seuraava ponnistuksemme on tulevat Rovaniemen Wanhat Markkinat, jossa meidät näet tuttuun tapaan kojulla. Tulehan raataamaan!

Me peräänkuulutamme usein vapaaehtoisia käsipareja järjestämään tapahtumia kanssamme, niitä ei ole koskaan liikaa. Jos Sinulta löytyy aikaa edes hetki, se voi olla meille suuri apu! Ilman vapaaehtoisia emme voi kaikkea meiltä toivottua järjestää vaikka kuinka niin haluaisimme. Puhumattakaan siitä, kuinka hyvän mielen saat lahjoittamalla hetkisen omaa aikaasi lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia rovaniemen.yhdistys@mll.fi tai vaikka lähettämällä viesti messengerin kautta. Facebookista meidät löydät osoitteesta https://www.facebook.com/MLLRovaniemi/

---

Lapin järjestöblogi

Haluaisitko saada yhdistyksesi äänen kuuluviin ja kertoa, mitä yhdistyksesi tekee ja miksi?
Etsitkö kenties yhteistyökumppaneita tai haluat lähettää terveisiä ja jakaa ajatuksiasi järjestökentältä?

Nyt siihen on tilaisuus, sillä tarjoamme mahdollisuuden julkaista kirjoituksia koko lapin yhteiseen järjestöblogiin: https://www.lappilaiset.fi/ihmisille/blogi/
Julkaisemme blogia sitä mukaa, kun saamme tekstejä. Yleensä n. 1-2krt/kk. Blogia markkinoimme lappilaiset.fi-verkkosivuilla sekä some-kanavissamme. Tämä on siis hyvä kanava tavoittaa kohderyhmäsi.

Lähetä tekstisi/kuvasi osoitteeseen info@lappilaiset.fi

Lue ja lataa vinkkimme hyvän blogikirjoituksen kirjoittamiseen tästä

---

Tapahtumat

27.8. STEAn ja Sosten järjestämä järjestöjen sote-tulevaisuus -kiertue Rovaniemellä Lisätietoa

5.9. Digituen järjestäjien verkostotapaaminen Tampereella Lisätietoa

10.9. Elävä kirjasto -tapahtuman järjestäjän koulutus Rovaniemellä

10.9. Pestuumarkkinat Lapin yliopistolla

8.10. Digituki-arviointityöpaja Rovaniemellä

9.10. Kokemustoimija-päivä Lapin yliopistolla

Tulossa syksyllä:

• Fasilitointikoulutus

• LKS:n järjestömessut

• DiKATA -verkkokoulutukset Lisätietoa

Lisää tapahtumia ->

---

MONIKULTTUURISUUS JA KOHTAAMINEN YHDISTYSTEN TOIMINNASSA -koulutukset Rovaniemellä 26.8.2019 ja Sodankylässä 3.10.2019 klo 14-18. Koulutus on tarkoitettu kaikille järjestötoimijoille. Ilmoittaudu Rovaniemelle viimeistään 20.8. ja Sodankylään viimeistään 24.9. Koulutus sisältää:

• perustietoa maahanmuutosta ja kotoutumisesta

• keskustelua ja pohdintaa ennakkoluuloista sekä

• kulttuurisensitiivisyydestä

• käytännön vinkkien ja hyvien kokemusten jakamista

• tietoa yhteistyömahdollisuuksista kotoutumis- ja kansainvälisyystoimijoiden kanssa

Lisätietoa

---
---

Tervetuloa tietotekniikan vertaisopastajakoulutukseen!

Jos pärjäät hyvin tietokoneesi kanssa, osaat hoitaa asiasi myös sähköisesti ja oppisit mielelläsi nykyistä varmemmaksi koneen ja netin käyttäjäksi, tule tietotekniikan vertaisopastajakoulutukseen oppimaan lisää.

Koulutus on maksuton (majoitus, ruuat, matkat), mutta edellytyksenä osallistumiselle on, että koulutuksen käyneet sitoutuvat opastamaan omilla paikkakunnillaan muita ikäihmisiä digiasioissa. Vapaaehtoisia vertaisopastajia tuetaan myös koulutuksen jälkeen järjestämällä heille mm. Kohtaamispäiviä, joissa vertaisopastajat voivat tavata toisia vertaisopastajia, vaihtaa kokemuksia ja oppia uutta.

Länsi-Lapin alueellinen peruskurssi järjestetään Savotassa, Kemissä 28.-31.10.2019.

Koulutukset on tarkoitettu tietotekniikan hyvin hallitseville. Jotta opastustoiminta lähtee kunnolla käyntiin koulutuksen jälkeen, toivomme kolmea osallistujaa/paikkakunta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.verkostavirtaa.fi/koulutukset

---

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ja SPR jatkavat kuntakierrosta syksyllä. Järjestämme kunta- ja järjestötapaamisen mm. Utsjoella, Inarissa ja Sodankylässä.

Lisätietoa

---

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Instagram: @lapinsote

#lapinsote   #Jämy2.0   #tehemäyhessä