Ajankohtaista sotesta

Peruslähtökohtana tämän hallituksen soteuudistukselle on se, että yhdistetään sisällön ja rakenteen kehittäminen. Tällä hetkellä lakivalmistelua tehdään samaan aikaan, kun Sosiaali- ja terveysministeriö käy keskusteluja alueiden kanssa. Ministeri Kiuru delegaatioineen kiertää alueilla ja saapui Lappiin myös 17.2. Ministeri Kiuru kehotti alueella löytämään yhteisen tavoitteen ja tehtävän“Sote tehdään tässä maassa alueellisista erityispiirteistä käsin ja niitä kunnioittaen. Lyökää hynttyyt yhteen ja Tehkää ja Toimikaa!” 

Ministeri Kiuru Rovaniemellä
Ministeri kiuru Rovaniemellä helmikuussa

Alueellisen valmistelun tiekartta ja tilannekuva on toivottavasti piirtynyt viimeistään maaliskuussa. Alueellisen valmistelun edistämiseen nimitetään oma jaosta, jonka tehtäviin ja kokoonpanoon voit tutustua soteuudistus.fi sivulla https://soteuudistus.fi/valmisteluorganisaatioAlueellisten tulevaisuuden sote-keskus ja soterakenneuudistus kehittämishankkeiden haut ovat avautuneet 20.1. ja ovat avoinna maaliskuun 2020 loppuun saakka. Lapin alueelliset hankehaun valmistelutilaisuudet ovat 29.1., 17.2. , 27.2. ja 19.3. Lisää Lapin hankevalmistelusta sekä tilaisuuksista voit lukea täältä http://www.sosiaalikollega.fi/soteuudistus. Valtionavustusten saamisen yhtenä periaatteena tulee olla, että aikaisemmassa uudistuksessa tehtyä työtä tulisi jatkaa. Yksi hankekokonaisuus ulottuu myös maakuntia laajemmille YTA-alueellisille hankkeille. Tällä kertaa ei ole tarkoitus, että kaikki alueet tekevät samoja asioita eli valtio rahoittaa erilaisia asioita eri alueilla. Rakenneuudistus sisältää neljä osa-aluetta, joihin valtionavustusta voi hakea. Todennäköisesti alue saa kuitenkin vain joihinkin noista neljästä osiosta avustusta mutta ei kaikkiin neljään.  

Myöhemmin keväällä avautuvat vielä erillishaut (25 milj. €) seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 • lastensuojelun kehittäminen 
 • mielenterveysstrategian toimeenpano 
 • kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen 
 • työkykyohjelma (työkyvyn tuki) 
 • asunnottomien poistamisen ohjelmatyö 
 • vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilut 

Näitä hankkeita voivat hakea myös järjestötoimijat. 

Sote-uudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta toimeenpanosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sitä varten THL on palkannut viisi aluekoordinaattoria, jotka ovat: 

 • YTM Juha Fränti (Oulu) 
 • YTM Anu Pihl (Kuopio)  
 • TtM Leena–Kaisa Nikkarinen (Tampere)  
 • TtT Pia Suvivuo (Turku) 
 • VTM Miia Ståhle (Helsinki) 

Aluekoordinaattorin saa mieluusti kutsua kylään oman yhdistyksen tilaisuuksiin tai henkilökohtaisiin tapaamisiin. 

Seuraa sotea Soteuudistus.fi -sivustolla Muokattu viimeksi: 26.02.2020