Takaisin edelliselle sivulle

l


Olemme Rovaniemellä loppuvuodesta 2017 perustettu ADHD-yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä tietämystä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä ja sen kanssa elämisestä. Pyöritämme Rovaniemellä vertaistukiryhmää, johon kaikki  ADHD-oireiset ovat tervetulleita mukaan. Jäseneksi pääset täyttämällä ADHD-liiton liittymislomakkeen osoitteessa https://adhd-liitto.fi/yhdistystoiminta/liity-jaseneksi/  tai lähettämällä meille sähköpostia. Jäsenenä saat myös Lue lisää…


Lapin aivoyhdistys ry on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksemme toimii kaikkien aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden, afaattisten henkilöiden, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten kanssa Lapin alueella. Myös muut vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat erilaiset vertaisryhmät, mm. jäsenillat ja liikuntatoiminta. Lisäksi teemme Lue lisää…


Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on allergioita ja astmaa sairastavien elämänlaadun tukeminen. Tarjoamalla ennaltaehkäisevää ohjausta, tietoa ja vertaistukea. Toimintamme pyrkii edistämään terveitä elintapoja ja terveellistä elinympäristöä.  


Lapin alueen Epilepsiayhdistys toimii tukena ja turvana epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen erityisesti Lapin alueella. Tarkoituksena myös tuoda tietoa epilepsiasta kaikelle kansalle. Yhdistys järjestää tapahtumia erityisesti epilepsiaa sairastaville; vertaistuki, virkistys, liikunta, kulttuuri ym. tapahtumat.


Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan. AVI toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja Lue lisää…


Lapin Atopiayhdistys ry järjestää jäsenilleen mm. tukihenkilötoimintaa, jäseniltoja, virkistystoimintaa ja kevät- ja syyskokoukset. Yhdistys toimii koko Lapin läänin alueella jäsentensä hyväksi. Yhdistys tekee läheistä yhteistyötä Iholiiton Rovaniemen aluetoimiston kanssa, josta saa apua atopian hoitoon. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1. toimia Atopialiitto Lue lisää…


Autamme elämäsi muutoksissa. Turvaamme lapsen oikeuden suotuisiin kasvuolosuhteisiin ennen ja jälkeen syntymän. Tuemme vanhemmuutta ja perheen sisäistä vuorovaikutusta. Annamme kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa oleville yksilöille ja perheille sekä ehkäisemme väkivaltaa ja lievitämme sen seurauksia.


Lapin Kamarimusiikkijuhlat ry järjestää vuosittain syksyllä uutta Lapin Kamarimusiikkijuhlat -tapahtumaa, joka laajentaa Lapin klassisen musiikin tapahtumatarjontaa, sekä tarjoaa monipuolista musiikkiosaamista klassisen musiikin ammattilaisilta. Musiikkijuhlien kotipaikka on Inari, mutta konsertteja järjestetään tulevaisuudessa myös muualla Lapin maakunnassa. Ensimmäistä kertaa tapahtuma järjestettiin syksyllä Lue lisää…


Piiriyhdistys toimii yhteistyöelimenä jäsenyhdistyksille.


Tukipiiri on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä. Tukipiirin tarkoituksena on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimialueellaan edistää perusoikeuksien ja Lue lisää…