Takaisin edelliselle sivulle

n


Asuntoja ja asumisen tukea nuorille (alle 30-vuotiaille).


Toiminta on suunnattu perheille, sekä metsästäjille ja muille erähenkisille henkilöille riippumatta asuinpaikasta. Maanomistajille jotka ovat vuokranneet maansa metsästysseuran käyttöön.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kansalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta. Silmutoimikunta kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 16.30-18.00 Kitisenrannalla Kylätalo Kitisen tiloissa. Järjestämme mm. erilaisia retkiä sekä vuosittain Lisäaikaa liikunnalle -tapahtuman. Haemme yhdessä Lue lisää…


Napapiirin Hengitysyhdistys on Hengitysliiton paikallisyhdistys. Yhdistyksen Silmutoimikunnat ovat Kemijärvellä ja Sodankylässä. Napapiirin Hengitysyhdistys on perustettu vuonna 1951 ja sen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kansalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.


Napapiirin kyläyhdistys ry on kyläläisistä ja alueen mökkiläisistä muodostettu yhteisö, joka pyrkii aktivoimaan kylää ja ajamaan siellä asuvien ihmisten etua. Tämä etu voi liittyä erilaisiin arjessa ilmeneviin asioihin kuin myös kyläläisten ruumiilliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Yhteistyötä tehdään niin kylän muiden yhdistysten/yritysten Lue lisää…Napapiirin Omaishoitajat ry on perustettu vuonna 2003 ja se on omaishoitajien valtakunnallisen keskusjärjestön paikallisyhdistys. Kaikki omaistaan hoitavat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan. Napapiirin Omaishoitajat ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitotilanteessa olevien aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tarvitsemiaan palveluita Lue lisää…


Napapiirin Selkäyhdistys on perustettu 2012 ja on Suomen Selkäliiton jäsenjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea ja tietoa selkäoireista poteville henkilöille. Yhdistys järjestää erilaisia liikunta- ja ulkoilutapahtumia, tapaamisia ja luentoja sekä vertaistukitapaamisia kerran kuussa.


Espanjaan ja espanjankielisiin maihin liittyvää tietämyksen lisäämistä eri henkilöiden esitysten muodossa seuran jäsenille.


Kotitalouksiin liittyvää toimintaa kaikilta elämän alueilta monipuolisesti kaiken ikäisille.